Biến tần LS

Biến tần LS, Bien tan LS

chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Biến tần LS, (Bien tan LS)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

7.5kW(10HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Mã sản phẩm: SV075IG5A-2

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 234
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

22kW(30HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

22kW(30HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

18.5kW(25HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

18.5kW(25HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

15kW(20HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

15kW(20HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

11kW(15HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

11kW(15HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

7.5kW(10HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

7.5kW(10HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

5.5kW(7.5HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

5.5kW(7.5HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

4.0kW(5.4HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

4.0kW(5.4HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

3.7kW(5HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz

3.7kW(5HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz

Liên hệ

2.2kW(3HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

2.2kW(3HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

1.5kW(2HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

1.5kW(2HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.75kW(1HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.75kW(1HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.4kW(1/2HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.4kW(1/2HP), 3P 380~480VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

22kW(30HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

22kW(30HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

18.5kW(25HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

18.5kW(25HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

15kW(20HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

15kW(20HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

11kW(15HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

11kW(15HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

5.5kW(7.5HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

5.5kW(7.5HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

4.0kW(5.4HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

4.0kW(5.4HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

3.7kW(5HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz

3.7kW(5HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz

Liên hệ

2.2kW(3HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

2.2kW(3HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

1.5kW(2HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

1.5kW(2HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.75kW(1HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.75kW(1HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.4kW(1/2HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.4kW(1/2HP), 3P 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

2.2kW(3HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

1.5kW(2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.75kW(1HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

0.4kW(1/2HP), 1 phase, 200~230VAC, 50~60Hz, 0.1~400Hz

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo