Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB, May cat khong khi ACB

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Máy cắt không khí ACB, (May cat khong khi ACB)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

ACB 3P 1600A 50kA Fixed, Type N

Mã sản phẩm: MVS16N3MF2L

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 208
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Tiếp điểm phụ 2NO 2NC gắn ở mặt trước

Tiếp điểm phụ 2NO 2NC gắn ở mặt trước

Liên hệ

Tiếp điểm phụ 2NC gắn ở mặt trước

Tiếp điểm phụ 2NC gắn ở mặt trước

Liên hệ

Tiếp điểm phụ 2NO gắn ở mặt trước

Tiếp điểm phụ 2NO gắn ở mặt trước

Liên hệ

Tiếp điểm phụ 1NO 1NC gắn ở mặt trước

Tiếp điểm phụ 1NO 1NC gắn ở mặt trước

Liên hệ

ơle nhiệt 259~414A sử dụng với Contactor LC1E250-E400

ơle nhiệt 259~414A sử dụng với Contactor LC1E250-E400

Liên hệ

Rơle nhiệt 208~333A sử dụng với Contactor LC1E250~E400

Rơle nhiệt 208~333A sử dụng với Contactor LC1E250~E400

Liên hệ

Rơle nhiệt 174~279A sử dụng với Contactor LC1E250~E400

Rơle nhiệt 174~279A sử dụng với Contactor LC1E250~E400

Liên hệ

Rơle nhiệt 146~234A sử dụng với Contactor LC1E200~E300

Rơle nhiệt 146~234A sử dụng với Contactor LC1E200~E300

Liên hệ

Rơle nhiệt 124~198A sử dụng với Contactor LC1E160~E300

Rơle nhiệt 124~198A sử dụng với Contactor LC1E160~E300

Liên hệ

Rơle nhiệt 84~135A sử dụng với Contactor LC1E120~E300

Rơle nhiệt 84~135A sử dụng với Contactor LC1E120~E300

Liên hệ

Rơle nhiệt 62~99A sử dụng với Contactor LC1E120~E160

Rơle nhiệt 62~99A sử dụng với Contactor LC1E120~E160

Liên hệ

Rơle nhiệt 51~81A sử dụng với Contactor LC1E120~E160

Rơle nhiệt 51~81A sử dụng với Contactor LC1E120~E160

Liên hệ

 Rơle nhiệt 80~104A sử dụng với Contactor LC1E95

Rơle nhiệt 80~104A sử dụng với Contactor LC1E95

Liên hệ

 Rơle nhiệt 63~80A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Rơle nhiệt 63~80A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Liên hệ

 Rơle nhiệt 55~70A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Rơle nhiệt 55~70A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Liên hệ

Rơle nhiệt 48~65A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Rơle nhiệt 48~65A sử dụng với Contactor LC1E65~E95

Liên hệ

Rơle nhiệt 37~50A sử dụng với Contactor LC1E50~E95

Rơle nhiệt 37~50A sử dụng với Contactor LC1E50~E95

Liên hệ

Rơle nhiệt 30~40A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Rơle nhiệt 30~40A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Liên hệ

Rơle nhiệt 23~32A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Rơle nhiệt 23~32A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Liên hệ

 Rơle nhiệt 17~25A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Rơle nhiệt 17~25A sử dụng với Contactor LC1E40~E95

Liên hệ

Rơle nhiệt 30~38A sử dụng với Contactor LC1E38

Rơle nhiệt 30~38A sử dụng với Contactor LC1E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 23~32A sử dụng với Contactor LC1E25~E38

Rơle nhiệt 23~32A sử dụng với Contactor LC1E25~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 16~24A sử dụng với Contactor LC1E18~E38

Rơle nhiệt 16~24A sử dụng với Contactor LC1E18~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 12~18A sử dụng với Contactor LC1E18~E38

Rơle nhiệt 12~18A sử dụng với Contactor LC1E18~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 9~13A sử dụng với Contactor LC1E012~E38

Rơle nhiệt 9~13A sử dụng với Contactor LC1E012~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 7~10A sử dụng với Contactor LC1E09~E38

Rơle nhiệt 7~10A sử dụng với Contactor LC1E09~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 5.5~8A sử dụng với Contactor LC1E09~E38

Rơle nhiệt 5.5~8A sử dụng với Contactor LC1E09~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 4~6A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 4~6A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 2.5~4A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 2.5~4A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 1.6~2.5A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 1.6~2.5A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 1~1.6A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 1~1.6A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 0.63~1A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 0.63~1A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 0.40~0.63A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 0.40~0.63A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 0.25~0.40A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 0.25~0.40A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 0.16~0.25A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 0.16~0.25A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

Rơle nhiệt 0.10~0.16A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Rơle nhiệt 0.10~0.16A sử dụng với Contactor LC1E06~E38

Liên hệ

MCCB CVS630N 4P 600A 50kA 415V

MCCB CVS630N 4P 600A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630N 4P 500A 50kA 415V

MCCB CVS630N 4P 500A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400N 4P 400A 50kA 415V

MCCB CVS400N 4P 400A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400N 4P 320A 50kA 415V

MCCB CVS400N 4P 320A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630N 3P 600A 50kA 415V

MCCB CVS630N 3P 600A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V

MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400N 3P 400A 50kA 415V

MCCB CVS400N 3P 400A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400N 3P 320A 50kA 415V

MCCB CVS400N 3P 320A 50kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630F 4P 600A 36kA 415V

MCCB CVS630F 4P 600A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630F 4P 500A 36kA 415V

MCCB CVS630F 4P 500A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400F 4P 400A 36kA 415V

MCCB CVS400F 4P 400A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V

MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250F 4P 250A 36kA 415V

MCCB CVS250F 4P 250A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250F 4P 200A 36kA 415V

MCCB CVS250F 4P 200A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160F 4P 160A 36kA 415V

MCCB CVS160F 4P 160A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160F 4P 125A 36kA 415V

MCCB CVS160F 4P 125A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 100A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 100A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 80A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 80A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 63A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 63A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 50A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 50A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 40A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 40A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 32A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 32A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 25A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 25A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 4P 16A 36kA 415V

MCCB CVS100F 4P 16A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630F 3P 600A 36kA 415V

MCCB CVS630F 3P 600A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS630F 3P 500A 36kA 415V

MCCB CVS630F 3P 500A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400F 3P 400A 36kA 415V

MCCB CVS400F 3P 400A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V

MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250F 3P 250A 36kA 415V

MCCB CVS250F 3P 250A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250F 3P 200A 36kA 415V

MCCB CVS250F 3P 200A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160F 3P 160A 36kA 415V

MCCB CVS160F 3P 160A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160F 3P 125A 36kA 415V

MCCB CVS160F 3P 125A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 100A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 100A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 80A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 80A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 63A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 63A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 50A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 50A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 40A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 40A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 32A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 32A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 25A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 25A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100F 3P 16A 36kA 415V

MCCB CVS100F 3P 16A 36kA 415V

Liên hệ

MCCB 4P 250A 25kA 415V

MCCB 4P 250A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250B 4P 200A 25kA 415V

MCCB CVS250B 4P 200A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160B 4P 160A 25kA 415V

MCCB CVS160B 4P 160A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V

MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 100A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 100A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 80A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 80A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 63A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 63A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 50A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 50A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 40A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 40A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 32A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 32A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 25A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 25A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 4P 16A 25kA 415V

MCCB CVS100B 4P 16A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250B 3P 250A 25kA 415V

MCCB CVS250B 3P 250A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS250B 3P 200A 25kA 415V

MCCB CVS250B 3P 200A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160B 3P 160A 25kA 415V

MCCB CVS160B 3P 160A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS160B 3P 125A 25kA 415V

MCCB CVS160B 3P 125A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 100A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 100A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 80A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 80A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 63A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 63A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 50A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 50A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 40A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 40A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 32A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 32A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 25A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 25A 25kA 415V

Liên hệ

MCCB CVS100B 3P 16A 25kA 415V

MCCB CVS100B 3P 16A 25kA 415V

Liên hệ

Contactor 3P 18A 1NO 24VAC LC1E

Contactor 3P 18A 1NO 24VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NC 440VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 440VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NC 415VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 415VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NC 380VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 380VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NC 240VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 240VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NC 220VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 220VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NC 110VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 110VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NC 48VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 48VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NC 24VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NC 24VAC LC1E

Liên hệ

ontactor 3P 12A 1NO 440VAC LC1E

ontactor 3P 12A 1NO 440VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NO 415VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 415VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NO 380VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 380VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NO 240VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 240VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 12A 1NO 220VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 220VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NO 110VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 110VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NO 48VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 48VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NO 48VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 48VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 12A 1NO 24VAC LC1E

Contactor 3P 12A 1NO 24VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 440VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 440VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 9A 1NC 415VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 415VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 380VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 380VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 240VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 240VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 110VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 110VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 48VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 48VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 24VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 24VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 440VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 440VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 415VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 415VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 380VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 380VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 240VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 240VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 220VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 220VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 110VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 110VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 48VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 48VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NO 24VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NO 24VAC LC1E

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D150, 110~140A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D150, 110~140A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D115 & D150, 95~120A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D115 & D150, 95~120A

Liên hệ

 Relay nhiệt cho Contactor LC1D115 & D150, 80~104A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D115 & D150, 80~104A

Liên hệ

elay nhiệt cho Contactor LC1D80 & D95, 80~104A

elay nhiệt cho Contactor LC1D80 & D95, 80~104A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D50A~D65A, 48~65A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D50A~D65A, 48~65A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 37~50A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 37~50A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 25~40A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 25~40A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 23~32A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 23~32A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 16~25A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 16~25A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 12~18A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 12~18A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 9~13A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D40A~D65A, 9~13A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D32 & D38, 30~38A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D32 & D38, 30~38A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D25~D38, 23~32A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D25~D38, 23~32A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D25~D38, 16~24A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D25~D38, 16~24A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D18~D38, 12~18A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D18~D38, 12~18A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D12~D38, 9~13A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D12~D38, 9~13A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 7~10A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 7~10A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 5.5~8A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 5.5~8A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 4~6A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 4~6A

Liên hệ

 Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 2.5~4A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 2.5~4A

Liên hệ

 Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 1.6~2.5A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 1.6~2.5A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 1~1.7A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 1~1.7A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.63~1A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.63~1A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.40~0.63A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.40~0.63A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.25~0.40A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.25~0.40A

Liên hệ

 Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.16~0.25A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.16~0.25A

Liên hệ

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.10~0.16A

Relay nhiệt cho Contactor LC1D09~D38, 0.10~0.16A

Liên hệ

Accessories - Spacer (Bag of 5)

Accessories - Spacer (Bag of 5)

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 100A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 100A 4NO

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 2NO+2NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 2NO+2NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 4NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 4NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 63A 4NO

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 40A 4NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 40A 4NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 40A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 40A 4NO

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NO+2NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NO+2NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 4NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 4NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 230/240VAC, 25A 4NO

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 63A 4NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 63A 4NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 63A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 63A 4NO

Liên hệ

 Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 25A 4NC

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 25A 4NC

Liên hệ

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 25A 4NO

Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 25A 4NO

Liên hệ

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 63A 3NO

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 63A 3NO

Liên hệ

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 40A 3NO

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 40A 3NO

Liên hệ

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 25A 3NO

Contactor iCT 3P, coil voltage 230/240VAC, 25A 3NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 100A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 100A 2NO

Liên hệ

 Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 63A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 63A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 40A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 40A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NC

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NC

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 25A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 16A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 16A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 16A 1NO+1NC

Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 16A 1NO+1NC

Liên hệ

 Contactor iCT 2P, coil voltage 24VAC, 63A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 24VAC, 63A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 2P, coil voltage 24VAC, 25A 2NO

Contactor iCT 2P, coil voltage 24VAC, 25A 2NO

Liên hệ

Contactor iCT 1P, coil voltage 230/240VAC, 25A 1NO

Contactor iCT 1P, coil voltage 230/240VAC, 25A 1NO

Liên hệ

RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA

RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA

Liên hệ

RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA

RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA

Liên hệ

RCBO 1P+N 30mA 25A 4.5kA

RCBO 1P+N 30mA 25A 4.5kA

Liên hệ

RCBO 1P+N 20A 4.5kA 30mA

RCBO 1P+N 20A 4.5kA 30mA

Liên hệ

RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA

RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA

Liên hệ

RCBO 1P+N 10A 4.5kA 30mA

RCBO 1P+N 10A 4.5kA 30mA

Liên hệ

RCCB 4P 63A 300mA

RCCB 4P 63A 300mA

Liên hệ

RCCB 4P 40A 300mA

RCCB 4P 40A 300mA

Liên hệ

RCCB 4P 63A 30mA

RCCB 4P 63A 30mA

Liên hệ

RCCB 4P 40A 30mA

RCCB 4P 40A 30mA

Liên hệ

RCCB 4P 25A 30mA

RCCB 4P 25A 30mA

Liên hệ

RCCB 2P 63A 30mA

RCCB 2P 63A 30mA

Liên hệ

RCCB 2P 40A 30mA

RCCB 2P 40A 30mA

Liên hệ

RCCB 2P 25A 30mA

RCCB 2P 25A 30mA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 40A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 40A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 32A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 32A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 25A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 25A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 20A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 20A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 16A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 16A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 10A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 10A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 6A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 6A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 40A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 40A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 32A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 32A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 25A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 25A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 20A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 20A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 16A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 16A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 10A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 10A 6kA

Liên hệ

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 6A 6kA

RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 6A 6kA

Liên hệ

RCCB 4P 100A 300mA (time delay selective)

RCCB 4P 100A 300mA (time delay selective)

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò 4P 100A 300mA

Cầu dao chống dòng rò 4P 100A 300mA

Liên hệ

cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 63A 300mA

cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 63A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 63A 100mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 63A 100mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 100mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 100mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 40A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 100mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 100mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 100mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 100mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 100mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 100mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 30mA

Liên hệ

MCB 4P 63A 6kA 400V

MCB 4P 63A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 50A 6kA 400V

MCB 4P 50A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 40A 6kA 400V

MCB 4P 40A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 32A 6kA 400V

MCB 4P 32A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 25A 6kA 400V

MCB 4P 25A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 20A 6kA 400V

MCB 4P 20A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 16A 6kA 400V

MCB 4P 16A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 10A 6kA 400V

MCB 4P 10A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 6A 6kA 400V

MCB 4P 6A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 63A 6kA 400V

MCB 3P 63A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 50A 6kA 400V

MCB 3P 50A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 40A 6kA 400V

MCB 3P 40A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 32A 6kA 400V

MCB 3P 32A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 25A 6kA 400V

MCB 3P 25A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 6kA 400V

MCB 3P 20A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 16A 6kA 400V

MCB 3P 16A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 10A 6kA 400V

MCB 3P 10A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 6A 6kA 400V

MCB 3P 6A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 63A 6kA 230V

MCB 2P 63A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 50A 6kA 230V

MCB 2P 50A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 40A 6kA 230V

MCB 2P 40A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 32A 6kA 230V

MCB 2P 32A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 25A 6kA 230V

MCB 2P 25A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 20A 6kA 230V

MCB 2P 20A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 16A 6kA 230V

MCB 2P 16A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 10A 6kA 230V

MCB 2P 10A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 6A 6kA 230V

MCB 2P 6A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 63A 6kA 230V

MCB 1P 63A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 50A 6kA 230V

MCB 1P 50A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 40A 6kA 230V

MCB 1P 40A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 32A 6kA 230V

MCB 1P 32A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 25A 6kA 230V

MCB 1P 25A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 20A 6kA 230V

MCB 1P 20A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 6kA 230V

MCB 1P 16A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 6kA 230V

MCB 1P 16A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 10A 6kA 230V

MCB 1P 10A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 6A 6kA 230V

MCB 1P 6A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 4P 63A 15kA 400V

MCB 4P 63A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 50A 15kA 400V

MCB 4P 50A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 40A 15kA 400V

MCB 4P 40A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 32A 15kA 400V

MCB 4P 32A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 25A 15kA 400V

MCB 4P 25A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 15kA 400V

MCB 3P 20A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 16A 15kA 400V

MCB 4P 16A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 10A 15kA 400V

MCB 4P 10A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 6A 15kA 400V

MCB 4P 6A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 63A 15kA 400V

MCB 3P 63A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 50A 15kA 400V

MCB 3P 50A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 40A 15kA 400V

MCB 3P 40A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 32A 15kA 400V

MCB 3P 32A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 25A 15kA 400V

MCB 3P 25A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 15kA 400V

MCB 3P 20A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 16A 15kA 400V

MCB 3P 16A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 10A 15kA 400V

MCB 3P 10A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 6A 15kA 400V

MCB 3P 6A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 63A 15kA 400V

MCB 2P 63A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 50A 15kA 400V

MCB 2P 50A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 40A 15kA 400V

MCB 2P 40A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 32A 15kA 400V

MCB 2P 32A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 25A 15kA 400V

MCB 2P 25A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 20A 15kA 400V

MCB 2P 20A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 16A 15kA 400V

MCB 2P 16A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 10A 15kA 400V

MCB 2P 10A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 6A 15kA 400V

MCB 2P 6A 15kA 400V

Liên hệ

MCB 1P 63A 15kA 230V

MCB 1P 63A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 50A 15kA 230V

MCB 1P 50A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 40A 15kA 230V

MCB 1P 40A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 32A 15kA 230V

MCB 1P 32A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 25A 15kA 230V

MCB 1P 25A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 20A 15kA 230V

MCB 1P 20A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 15kA 230V

MCB 1P 16A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 10A 15kA 230V

MCB 1P 10A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 6A 15kA 230V

MCB 1P 6A 15kA 230V

Liên hệ

MCB 4P 63A 10kA 400V

MCB 4P 63A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 50A 10kA 400V

MCB 4P 50A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 40A 10kA 400V

MCB 4P 40A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 32A 10kA 400V

MCB 4P 32A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 25A 10kA 400V

MCB 4P 25A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 20A 10kA 400V

MCB 4P 20A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 16A 10kA 400V

MCB 4P 16A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 10A 10kA 400V

MCB 4P 10A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 6A 10kA 400V

MCB 4P 6A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 63A 10kA 400V

MCB 3P 63A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 50A 10kA 400V

MCB 3P 50A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 40A 10kA 400V

MCB 3P 40A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 32A 10kA 400V

MCB 3P 32A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 25A 10kA 400V

MCB 3P 25A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 10kA 400V

MCB 3P 20A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 16A 10kA 400V

MCB 3P 16A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 10A 10kA 400V

MCB 3P 10A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 6A 10kA 400V

MCB 3P 6A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 63A 10kA 400V

MCB 2P 63A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 50A 10kA 400V

MCB 2P 50A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 40A 10kA 400V

MCB 2P 40A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 32A 10kA 400V

MCB 2P 32A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 25A 10kA 400V

MCB 2P 25A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 20A 10kA 400V

MCB 2P 20A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 63A 6kA 400V

MCB 4P 63A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 50A 6kA 400V

MCB 4P 50A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 40A 6kA 400V

MCB 4P 40A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 32A 6kA 400V

MCB 4P 32A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 25A 6kA 400V

MCB 4P 25A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 20A 6kA 400V

MCB 4P 20A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 16A 6kA 400V

MCB 4P 16A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 10A 6kA 400V

MCB 4P 10A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 6A 6kA 400V

MCB 4P 6A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 63A 6kA 400V

MCB 3P 63A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 50A 6kA 400V

MCB 3P 50A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 40A 6kA 400V

MCB 3P 40A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 32A 6kA 400V

MCB 3P 32A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 25A 6kA 400V

MCB 3P 25A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 6kA 400V

MCB 3P 20A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 16A 6kA 400V

MCB 3P 16A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 10A 6kA 400V

MCB 3P 10A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 6A 6kA 400V

MCB 3P 6A 6kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 63A 6kA 230V

MCB 2P 63A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 50A 6kA 230V

MCB 2P 50A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 40A 6kA 230V

MCB 2P 40A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 32A 6kA 230V

MCB 2P 32A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 25A 6kA 230V

MCB 2P 25A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 20A 6kA 230V

MCB 2P 20A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 16A 6kA 230V

MCB 2P 16A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 10A 6kA 230V

MCB 2P 10A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 6A 6kA 230V

MCB 2P 6A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 63A 6kA 230V

MCB 1P 63A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 50A 6kA 230V

MCB 1P 50A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 40A 6kA 230V

MCB 1P 40A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 32A 6kA 230V

MCB 1P 32A 6kA 230V

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 440VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 440VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 415VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 415VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 380VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 380VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 240VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 240VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 6A 1NC 220VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 220VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 48VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 48VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NC 24VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NC 24VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 440VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 440VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 415VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 415VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 6A 1NO 380VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 380VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 240VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 240VAC LC1E

Liên hệ

 Contactor 3P 6A 1NO 220VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 220VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 110VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 110VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 48VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 48VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 6A 1NO 24VAC LC1E

Contactor 3P 6A 1NO 24VAC LC1E

Liên hệ

Contactor 3P 9A 1NC 220VAC LC1E

Contactor 3P 9A 1NC 220VAC LC1E

Liên hệ

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME,  0.25…0.40A - 5A

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME, 0.25…0.40A - 5A

Liên hệ

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME, 0.16…0.25A - 2.4A

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME, 0.16…0.25A - 2.4A

Liên hệ

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME, 0.1…1.6 - 1.5A

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME, 0.1…1.6 - 1.5A

Liên hệ

MCCB 4P 250A 25kA 415VAC

MCCB 4P 250A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 225A 25kA 415VAC

MCCB 4P 225A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 200A 25kA 415VAC

MCCB 4P 200A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 175A 25kA 415VAC

MCCB 4P 175A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 160A 25kA 415VAC

MCCB 4P 160A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 150A 25kA 415VAC

MCCB 4P 150A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 125A 25kA 415VAC

MCCB 4P 125A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 100A 25kA 415VAC

MCCB 4P 100A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 80A 25kA 415VAC

MCCB 4P 80A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 63A 25kA 415VAC

MCCB 4P 63A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 250A 36kA 415VAC

MCCB 3P 250A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 225A 36kA 415VAC

MCCB 3P 225A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 200A 36kA 415VAC

MCCB 3P 200A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 175A 36kA 415VAC

MCCB 3P 175A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 160A 36kA 415VAC

MCCB 3P 160A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 150A 36kA 415VAC

MCCB 3P 150A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 175A 36kA 415VAC

MCCB 3P 175A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 100A 36kA 415VAC

MCCB 3P 100A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 250A 25kA 415VAC

MCCB 3P 250A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 225A 25kA 415VAC

MCCB 3P 225A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 200A 25kA 415VAC

MCCB 3P 200A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 175A 25kA 415VAC

MCCB 3P 175A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 160A 25kA 415VAC

MCCB 3P 160A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 600A 50kA 415VAC

MCCB 4P 600A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 500A 50kA 415VAC

MCCB 4P 500A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 400A 50kA 415VAC

MCCB 4P 400A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 600A 50kA 415VAC

MCCB 3P 600A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 500A 50kA 415VAC

MCCB 3P 500A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 400A 50kA 415VAC

MCCB 3P 400A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 600A 36kA 415VAC

MCCB 4P 600A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 500A 36kA 415VAC

MCCB 4P 500A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 400A 36kA 415VAC

MCCB 4P 400A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 600A 36kA 415VAC

MCCB 3P 600A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 500A 36kA 415VAC

MCCB 3P 500A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 400A 36kA 415VAC

MCCB 3P 400A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 400A 50kA 415VAC

MCCB 4P 400A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 350A 50kA 415VAC

MCCB 4P 350A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 320A 50kA 415VAC

MCCB 4P 320A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 400A 50kA 415VAC

MCCB 3P 400A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 350A 50kA 415VAC

MCCB 3P 350A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 320A 50kA 415VAC

MCCB 3P 320A 50kA 415VAC

Liên hệ

MCB 2P 16A 10kA 400V

MCB 2P 16A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 10A 10kA 400V

MCB 2P 10A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 6A 10kA 400V

MCB 2P 6A 10kA 400V

Liên hệ

MCB 1P 63A 10kA 230V

MCB 1P 63A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 50A 10kA 230V

MCB 1P 50A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 40A 10kA 230V

MCB 1P 40A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 32A 10kA 230V

MCB 1P 32A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 25A 10kA 230V

MCB 1P 25A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 20A 10kA 230V

MCB 1P 20A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 10kA 230V

MCB 1P 16A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 10A 10kA 230V

MCB 1P 10A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 6A 10kA 230V

MCB 1P 6A 10kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 25A 6kA 230V

MCB 1P 25A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 20A 6kA 230V

MCB 1P 20A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 6kA 230V

MCB 1P 16A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 10A 6kA 230V

MCB 1P 10A 6kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 6A 6kA 230V

MCB 1P 6A 6kA 230V

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 63A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 63A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 63A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 63A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 40A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 300mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 300mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 40A 30mA

Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA

Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA

Liên hệ

MCCB 4P 400A 36kA 415VAC

MCCB 4P 400A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 350A 36kA 415VAC

MCCB 4P 350A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 4P 320A 36kA 415VAC

MCCB 4P 320A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 400A 36kA 415VAC

MCCB 3P 400A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 350A 36kA 415VAC

MCCB 3P 350A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 320A 36kA 415VAC

MCCB 3P 320A 36kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 150A 25kA 415VAC

MCCB 3P 150A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 125A 25kA 415VAC

MCCB 3P 125A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 100A 25kA 415VAC

MCCB 3P 100A 25kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 250A 18kA 415VAC

MCCB 3P 250A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 225A 18kA 415VAC

MCCB 3P 225A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 200A 18kA 415VAC

MCCB 3P 200A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 175A 18kA 415VAC

MCCB 3P 175A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 160A 18kA 415VAC

MCCB 3P 160A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 150A 18kA 415VAC

MCCB 3P 150A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 125A 18kA 415VAC

MCCB 3P 125A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 100A 18kA 415VAC

MCCB 3P 100A 18kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 20A 15kA 415VAC

MCCB 3P 20A 15kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 15A 15kA 415VAC

MCCB 3P 15A 15kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 100A 10kA 415VAC

MCCB 3P 100A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 80A 10kA 415VAC

MCCB 3P 80A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 75A 10kA 415VAC

MCCB 3P 75A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 60A 10kA 415VAC

MCCB 3P 60A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 50A 10kA 415VAC

MCCB 3P 50A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 40A 10kA 415VAC

MCCB 3P 40A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 30A 10kA 415VAC

MCCB 3P 30A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 25A 10kA 415VAC

MCCB 3P 25A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 20A 10kA 415VAC

MCCB 3P 20A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 15A 10kA 415VAC

MCCB 3P 15A 10kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 60A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 60A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 50A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 50A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 40A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 40A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 30A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 30A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 25A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 25A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 20A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 20A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC

MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC

Liên hệ

ACB 4P 2500A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 2500A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 4P 2000A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 2000A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 4P 1600A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 1600A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 4P 1250A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 1250A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 4P 1000A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 1000A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 4P 800A 50kA Fixed, Type N

ACB 4P 800A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 4000A 55kA Fixed, Type N

ACB 3P 4000A 55kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 2500A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 2500A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 2000A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 2000A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

ACB 3P 1000A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 1000A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

MCB 4P 63A 4.5kA 400V

MCB 4P 63A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 50A 4.5kA 400V

MCB 4P 50A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 4P 40A 4.5kA 400V

MCB 4P 40A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 63A 4.5kA 400V

MCB 3P 63A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 50A 4.5kA 400V

MCB 3P 50A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 40A 4.5kA 400V

MCB 3P 40A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 32A 4.5kA 400V

MCB 3P 32A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 25A 4.5kA 400V

MCB 3P 25A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 20A 4.5kA 400V

MCB 3P 20A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 16A 4.5kA 400V

MCB 3P 16A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 10A 4.5kA 400V

MCB 3P 10A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 3P 6A 4.5kA 400V

MCB 3P 6A 4.5kA 400V

Liên hệ

MCB 2P 63A 4.5kA 230V

MCB 2P 63A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 50A 4.5kA 230V

MCB 2P 50A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 40A 4.5kA 230V

MCB 2P 40A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 32A 4.5kA 230V

MCB 2P 32A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 25A 4.5kA 230V

MCB 2P 25A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 20A 4.5kA 230V

MCB 2P 20A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 16A 4.5kA 230V

MCB 2P 16A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 10A 4.5kA 230V

MCB 2P 10A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 2P 6A 4.5kA 230V

MCB 2P 6A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 63A 4.5kA 230V

MCB 1P 63A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 50A 4.5kA 230V

MCB 1P 50A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 40A 4.5kA 230V

MCB 1P 40A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 32A 4.5kA 230V

MCB 1P 32A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 25A 4.5kA 230V

MCB 1P 25A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 20A 4.5kA 230V

MCB 1P 20A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 16A 4.5kA 230V

MCB 1P 16A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 10A 4.5kA 230V

MCB 1P 10A 4.5kA 230V

Liên hệ

MCB 1P 6A 4.5kA 230V

MCB 1P 6A 4.5kA 230V

Liên hệ

ACB 3P 800A 50kA Fixed, Type N

ACB 3P 800A 50kA Fixed, Type N

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo