Biến dòng hạ thế

Biến dòng hạ thế, Bien dong ha the

Chuyên cung cấp phân phối thiết bị điện công nghiệp Biến dòng hạ thế, (Bien dong ha the)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Biến dòng đo lường 3000/5A CL0.5 15VA

Mã sản phẩm: CT0.6-30005A

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 260
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Biến dòng đo lường 5000/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 5000/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 4000/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 4000/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 3200/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 3200/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 2500/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 2500/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 2000/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 2000/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 1600/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 1600/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 1500/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 1500/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 1200/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 1200/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 1000/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 1000/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 800/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 800/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 750/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 750/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 600/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 600/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 500/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 500/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 400/5A CL0.5 15VA

Biến dòng đo lường 400/5A CL0.5 15VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 300/5A CL0.5 10VA

Biến dòng đo lường 300/5A CL0.5 10VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 250/5A CL0.5 10VA

Biến dòng đo lường 250/5A CL0.5 10VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 200/5A CL0.5 10VA

Biến dòng đo lường 200/5A CL0.5 10VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 150/5A CL0.5 5VA

Biến dòng đo lường 150/5A CL0.5 5VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 125/5A CL0.5 5VA

Biến dòng đo lường 125/5A CL0.5 5VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 100/5A CL0.5 5VA

Biến dòng đo lường 100/5A CL0.5 5VA

Liên hệ

Biến dòng đo lường 75/5A CL0.5 5VA (2W)

Biến dòng đo lường 75/5A CL0.5 5VA (2W)

Liên hệ

Biến dòng đo lường 50/5A CL0.5 5VA (2W)

Biến dòng đo lường 50/5A CL0.5 5VA (2W)

Liên hệ

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá trực tiếp 10(100)A

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá trực tiếp 10(100)A

Liên hệ

Công tơ điện tử 3 pha nhiều giá đa năng gián tiếp 5(6)A

Công tơ điện tử 3 pha nhiều giá đa năng gián tiếp 5(6)A

Liên hệ

Công tơ điện tử 3 pha nhiều giá đa năng trực tiếp 50(100)A

Công tơ điện tử 3 pha nhiều giá đa năng trực tiếp 50(100)A

Liên hệ

Công tơ điện tử 1 pha 1 giá trực tiếp 10(80)A

Công tơ điện tử 1 pha 1 giá trực tiếp 10(80)A

Liên hệ

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá đa năng trực tiếp 10(40)A 20(80)A

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá đa năng trực tiếp 10(40)A 20(80)A

Liên hệ

KWH 1 pha 5(20) A 220V

KWH 1 pha 5(20) A 220V

Liên hệ

KWH 1 pha 10(40) A 220V

KWH 1 pha 10(40) A 220V

Liên hệ

KWH 1 pha 20(80) A 220V

KWH 1 pha 20(80) A 220V

Liên hệ

KWH 1 pha 40(120) A 220V

KWH 1 pha 40(120) A 220V

Liên hệ

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 220/380V

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 220/380V

Liên hệ

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 120/280V

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 120/280V

Liên hệ

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 127/220V

KWH 3 pha 4 dây gián tiếp 5(6)A 127/220V

Liên hệ

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 100V

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 100V

Liên hệ

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 110V

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 110V

Liên hệ

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 120V

KWH 3 pha 3 dây gián tiếp 5(6)A 120V

Liên hệ

KWH 3 pha gián tiếp vô công 5(6)A 380V

KWH 3 pha gián tiếp vô công 5(6)A 380V

Liên hệ

KWH 3 pha gián tiếp vô công 5(6)A 100V

KWH 3 pha gián tiếp vô công 5(6)A 100V

Liên hệ

KWH 3 pha trực tiếp 10(20)A 220/380V

KWH 3 pha trực tiếp 10(20)A 220/380V

Liên hệ

KWH 3 pha trực tiếp 20(40)A 220/380V

KWH 3 pha trực tiếp 20(40)A 220/380V

Liên hệ

KWH 3 pha trực tiếp 30(60)A 220/380V

KWH 3 pha trực tiếp 30(60)A 220/380V

Liên hệ

KWH 3 pha trực tiếp 50(100)A 220/380V

KWH 3 pha trực tiếp 50(100)A 220/380V

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo