Biến tần 3P 220 - 230VAC

Biến tần 3P 220 - 230VAC, Bien tan 3P 220 - 230VAC

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Biến tần 3P 220 - 230VAC, (Bien tan 3P 220 - 230VAC)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 1.1KW 0/500Hz

Mã sản phẩm: ACS150-03E-06A7-2

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 242
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 4KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 4KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 3KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 3KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 2.2KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 2.2KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 1.5KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 1.5KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 1.1KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 1.1KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 0.75KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 380 - 440VAC - 0.75KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 2.2KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 2.2KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 1.5KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 1.5KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 0.75KW 0/500Hz

Biến tần ABB 3P 220 - 320VAC - 0.75KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 2.2KW 0/500Hz

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 2.2KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 1.5KW 0/500Hz

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 1.5KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 1.1KW 0/500Hz

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 1.1KW 0/500Hz

Liên hệ

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 0.75KW 0/500Hz

Biến tần ABB 1P 220 - 320VAC - 0.75KW 0/500Hz

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo