Biến tần Schneider

Biến tần Schneider, Bien tan Schneider

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Biến tần Schneider, (Bien tan Schneider)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Mã sản phẩm: ATV12H075M2

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 241
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Khởi động mềm Altistart 48 3P 22KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 22KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 18.5KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 18.5KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 11KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 11KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 7.5KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 7.5KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 315KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 315KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 250KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 250KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 220KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 220KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 160KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 160KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 132KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 132KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 110KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 110KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 90KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 90KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 75KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 75KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 55KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 55KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 45KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 45KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 37KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 37KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 30KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 30KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 22KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 22KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 15KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 15KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 7.5KW 400V 50/60Hz 1 / 1

Khởi động mềm Altistart 22 3P 7.5KW 400V 50/60Hz 1 / 1

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 4KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 4KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 3KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 3KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.18KW 200-240V 50/60Hz 1 / 1

Biến tần Altivar 12 3P 0.18KW 200-240V 50/60Hz 1 / 1

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.55KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.55KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo