Aptomat khối MCCB - Shilin

Aptomat khối MCCB - Shilin, Aptomat khoi MCCB - Shilin

Công ty Cổ Phần Điện BBE được thành lập vào năm 2015, là nhà cung cấp và phân phối uy tín hàng đầu các thiết bị điện, các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc truyền tải, phân phối, điều khiển và tự động hóa hệ thống điện hiện nay.

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

BM 400-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

Mã sản phẩm: BM 400-SN 4P

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 226
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

BM 800-HN MCCB 4P (800)A - 70KA

BM 800-HN MCCB 4P (800)A - 70KA

Liên hệ

BM 800-SN MCCB 4P (800)A - 70KA

BM 800-SN MCCB 4P (800)A - 70KA

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 4P (5000)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 4P (5000)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 4000-HN ACB 4P (4000)A - 100KA (Draw out)

BW 4000-HN ACB 4P (4000)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 3P (6300)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 3P (6300)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 3P (5000)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 3P (5000)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 4000-HN ACB 3P (4000)A - 100KA (Draw out)

BW 4000-HN ACB 3P (4000)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1600)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1600)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

Overload 260(200-320) ; 350(260-400)A

Overload 260(200-320) ; 350(260-400)A

Liên hệ

Overload 200(150-250)A

Overload 200(150-250)A

Liên hệ

Overload 105(80-130) ; 130(100-160) ; 160(120-200)A

Overload 105(80-130) ; 130(100-160) ; 160(120-200)A

Liên hệ

Overload 40(32-48) ; 54(43-65) ; 67(54-80) ; 80(60-100)A

Overload 40(32-48) ; 54(43-65) ; 67(54-80) ; 80(60-100)A

Liên hệ

Overload 67(54-80) ; 80(60-100)A

Overload 67(54-80) ; 80(60-100)A

Liên hệ

Overload 33(28-38) ; 40(32-48) ; 54(43-65)A

Overload 33(28-38) ; 40(32-48) ; 54(43-65)A

Liên hệ

Overload 28(22-34) ; 33(28-38) ;40(32-48)A

Overload 28(22-34) ; 33(28-38) ;40(32-48)A

Liên hệ

Overload 9(7-9) ; 11(9-13) ; 15(12-18) ; 21(17-24)A

Overload 9(7-9) ; 11(9-13) ; 15(12-18) ; 21(17-24)A

Liên hệ

Overload 1.3(1-1.6) ; 0.4(0.3-0.5) ; 0.6(0.45-0.75)A

Overload 1.3(1-1.6) ; 0.4(0.3-0.5) ; 0.6(0.45-0.75)A

Liên hệ

Overload 1.3(1-1.6) ; 2(1.6-2.4) ; 3.2(2.4-4) ; 5(4-5)A

Overload 1.3(1-1.6) ; 2(1.6-2.4) ; 3.2(2.4-4) ; 5(4-5)A

Liên hệ

M-600C 3P - 600A

M-600C 3P - 600A

Liên hệ

S- P 400T 3P - 400A

S- P 400T 3P - 400A

Liên hệ

S- P 300T 3P - 300A

S- P 300T 3P - 300A

Liên hệ

S- P 220T 3P - 220A

S- P 220T 3P - 220A

Liên hệ

S- P 150T 3P - 160A

S- P 150T 3P - 160A

Liên hệ

S- P 125T 3P - 130A

S- P 125T 3P - 130A

Liên hệ

S- P 100T 3P - 105A

S- P 100T 3P - 105A

Liên hệ

S-P 80T 3P - 80A

S-P 80T 3P - 80A

Liên hệ

S-P 60T 3P - 60A

S-P 60T 3P - 60A

Liên hệ

S-P 50T 3P - 52A

S-P 50T 3P - 52A

Liên hệ

S-P 40T 3P - 40A

S-P 40T 3P - 40A

Liên hệ

S-P 35T 3P - 35A

S-P 35T 3P - 35A

Liên hệ

S-P 30T 3P - 30A

S-P 30T 3P - 30A

Liên hệ

S-P 21A 3P - 21A

S-P 21A 3P - 21A

Liên hệ

S-P 16 3P - 18A

S-P 16 3P - 18A

Liên hệ

S-P 12 3P - 12A

S-P 12 3P - 12A

Liên hệ

S-P 11 3P - 12A

S-P 11 3P - 12A

Liên hệ

S-P 09 3P - 9A

S-P 09 3P - 9A

Liên hệ

 S-P 06 3P - 6A

S-P 06 3P - 6A

Liên hệ

BM 630-HN MCCB 4P ( 500 - 630)A - 50KA

BM 630-HN MCCB 4P ( 500 - 630)A - 50KA

Liên hệ

BM 630-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

BM 630-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-HN MCCB 4P (250 - 400)A - 50KA

BM 400-HN MCCB 4P (250 - 400)A - 50KA

Liên hệ

BM 250-HN MCCB 4P (125 - 250)A - 36KA

BM 250-HN MCCB 4P (125 - 250)A - 36KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 4P (125 - 250)A - 30KA

BM 250-SN MCCB 4P (125 - 250)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 4P (60 - 100)A - 30KA

BM 100-HN MCCB 4P (60 - 100)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 4P (15 - 50)A - 30KA

BM 100-HN MCCB 4P (15 - 50)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 4P (60 - 100)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 4P (60 - 100)A - 15KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 4P (15 - 50)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 4P (15 - 50)A - 15KA

Liên hệ

BM 1250-HE MCCB 3P ( 1250)A - 85KA

BM 1250-HE MCCB 3P ( 1250)A - 85KA

Liên hệ

BM 1000-HE MCCB 3P ( 1000)A - 85KA

BM 1000-HE MCCB 3P ( 1000)A - 85KA

Liên hệ

BM 800-HE MCCB 3P ( 800)A - 70KA

BM 800-HE MCCB 3P ( 800)A - 70KA

Liên hệ

BM 630-RE MCCB 3P ( 630)A - 70KA

BM 630-RE MCCB 3P ( 630)A - 70KA

Liên hệ

BM 400-HE MCCB 3P (400)A - 50KA

BM 400-HE MCCB 3P (400)A - 50KA

Liên hệ

BM 250-HN MCCB 3P (125 - 250) - 36KA

BM 250-HN MCCB 3P (125 - 250) - 36KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 3P (125 - 250) - 30KA

BM 250-SN MCCB 3P (125 - 250) - 30KA

Liên hệ

BM 250-CN MCCB 3P (125 - 250)A - 22KA

BM 250-CN MCCB 3P (125 - 250)A - 22KA

Liên hệ

BM 100-HBN MCCB 3P (40 - 100)A - 36KA

BM 100-HBN MCCB 3P (40 - 100)A - 36KA

Liên hệ

BM 1600-HS MCCB 3P ( 1600)A - 100KA

BM 1600-HS MCCB 3P ( 1600)A - 100KA

Liên hệ

BM 1200-HS MCCB 3P ( 1200)A - 100KA

BM 1200-HS MCCB 3P ( 1200)A - 100KA

Liên hệ

BM 1000-HS MCCB 3P ( 1000)A - 100KA

BM 1000-HS MCCB 3P ( 1000)A - 100KA

Liên hệ

BM 800-SN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 50KA

BM 800-SN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 50KA

Liên hệ

BM 800 - CN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 35KA

BM 800 - CN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 35KA

Liên hệ

BM 630-HN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 50KA

BM 630-HN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 50KA

Liên hệ

BM 630-SN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 35KA

BM 630-SN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-HN MCCB 3P (250 - 400)A - 50KA

BM 400-HN MCCB 3P (250 - 400)A - 50KA

Liên hệ

BM 400-SN MCCB 3P (250 - 400)A - 35KA

BM 400-SN MCCB 3P (250 - 400)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-CN MCCB 3P (250 - 400)A - 25KA

BM 400-CN MCCB 3P (250 - 400)A - 25KA

Liên hệ

BM 250-HB MCCB 3P (125 - 250)A - 50kA

BM 250-HB MCCB 3P (125 - 250)A - 50kA

Liên hệ

BM 100-H MCCB 3P (15 - 100)A - 50kA

BM 100-H MCCB 3P (15 - 100)A - 50kA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 3P (15-100)A - 30kA

BM 100-HN MCCB 3P (15-100)A - 30kA

Liên hệ

BM 125-SN MCCB 3P (60 - 125)A - 22kA

BM 125-SN MCCB 3P (60 - 125)A - 22kA

Liên hệ

BM 125-SN MCCB 3P (15 - 50)A - 22kA

BM 125-SN MCCB 3P (15 - 50)A - 22kA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 3P (60 - 100A) - 15kA

BM 100-SN MCCB 3P (60 - 100A) - 15kA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 3P (15 - 50A) - 15kA

BM 100-SN MCCB 3P (15 - 50A) - 15kA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 3P (60 - 100)A - 10kA

BM 100-MN MCCB 3P (60 - 100)A - 10kA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 3P (15 - 50)A - 10kA

BM 100-MN MCCB 3P (15 - 50)A - 10kA

Liên hệ

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

Liên hệ

BM 30-CN MCCB 3P (5 - 30)A - 1.5KA

BM 30-CN MCCB 3P (5 - 30)A - 1.5KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 2P (125 - 250)A - 30KA

BM 250-SN MCCB 2P (125 - 250)A - 30KA

Liên hệ

BM 400-CN MCCB 2P (250 - 400)A - 25KA

BM 400-CN MCCB 2P (250 - 400)A - 25KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 2P (15 - 100)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 2P (15 - 100)A - 15KA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 2P (60 - 100)A - 10KA

BM 100-MN MCCB 2P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BM 100-MV MCCB 2P (15 - 50)A - 10KA

BM 100-MV MCCB 2P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

Liên hệ

BM 30-CN MCCB 2P (5 - 30)A - 1.5KA

BM 30-CN MCCB 2P (5 - 30)A - 1.5KA

Liên hệ

BL-BF RCBO 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCBO 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

Liên hệ

BL-K30F RCCB 3P ( 15 - 30)A - mA30 - 1.5KA

BL-K30F RCCB 3P ( 15 - 30)A - mA30 - 1.5KA

Liên hệ

BK-KF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

BK-KF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

Liên hệ

BHR-A RCCB 4P (63)A - 30mA

BHR-A RCCB 4P (63)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 4P (25 - 40)A - 30mA

BHR-A RCCB 4P (25 - 40)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 2P (63)A - 30mA

BHR-A RCCB 2P (63)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 2P (25 - 40)A - 30mA

BHR-A RCCB 2P (25 - 40)A - 30mA

Liên hệ

BPH MCB 3P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 3P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 3P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 3P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 2P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 2P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 2P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 2P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 1P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 1P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 1P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 1P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BP MCB 3P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 3P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 3P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 3P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 2P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 2P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 2P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 2P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

BP MCB 1P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 1P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP MCB 1P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 1P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

NVB-50UL RCBO 2P ( 15 - 20)A -30mA - 10KA

NVB-50UL RCBO 2P ( 15 - 20)A -30mA - 10KA

Liên hệ

NVB-50UL RCBO 1P ( 15 - 20)A -30mA - 5KA

NVB-50UL RCBO 1P ( 15 - 20)A -30mA - 5KA

Liên hệ

NVB-50L RCBO 2P (15-50)A -30mA - 5KA

NVB-50L RCBO 2P (15-50)A -30mA - 5KA

Liên hệ

BHL RCBO 4P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 4P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 4P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 4P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 3P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 3P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 3P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 3P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (25 - 32)A- 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (25 - 32)A- 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (6 - 20)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (6 - 20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL-A RCBO 1P+N (25-32)A - 30mA - 6KA

BHL-A RCBO 1P+N (25-32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL-A RCBO 1P+N (6-20)A - 30mA - 6KA

BHL-A RCBO 1P+N (6-20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (25 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (25 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (6 - 20)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (6 - 20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 4P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 4P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 3P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 3P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 2P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 2P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 1P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 1P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 4P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (6 - 40)A -6KA

BHA MCB 4P (6 - 40)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 3P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (6 - 40)A - 6KA

BHA MCB 3P (6 - 40)A - 6KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 2P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 2P ( 6 - 40)A 6KA

BHA MCB 2P ( 6 - 40)A 6KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 1P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (6 - 40)A -6KA

BHA MCB 1P (6 - 40)A -6KA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo