Bộ ổn nhiệt

Bộ ổn nhiệt, Bo on nhiet

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Bộ ổn nhiệt, (Bo on nhiet)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Bộ ổn nhiệt KTO011, (1 NC)

Mã sản phẩm: KTO011

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 231
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Quạt gió tủ điện 320x280x80mm

Quạt gió tủ điện 320x280x80mm

Liên hệ

MCT 3P-600/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-600/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

MCT 1200/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1200/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 800/5A, CL. 0.5, 10VA

MCT 800/5A, CL. 0.5, 10VA

Liên hệ

MCT 600/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 600/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 500/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 500/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 400/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 400/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 300/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 300/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 250/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 250/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 200/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 200/5A, CL. 0.5, 5VA

110.000 VNĐ

MCT 150/5A, CL. 0.5, 3.75VA

MCT 150/5A, CL. 0.5, 3.75VA

Liên hệ

MCT 100/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 100/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

MCT 75/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 75/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

MCT 50/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 50/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

 MCT 3000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 3000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 2500/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2500/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 2000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1600/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1600/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 800/5A; CL. 1; 5VA

MCT 800/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 200/5A; CL. 1; 2.5V

MCT 200/5A; CL. 1; 2.5V

Liên hệ

MCT 150/5A; CL. 1; 2.5V

MCT 150/5A; CL. 1; 2.5V

Liên hệ

MCT 100/5A; CL. 1; 2.5VA

MCT 100/5A; CL. 1; 2.5VA

Liên hệ

MCT 75/5A; CL. 1; 2.5VA

MCT 75/5A; CL. 1; 2.5VA

Liên hệ

MCT 50/5A; CL. 1; 1.5VA

MCT 50/5A; CL. 1; 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe AC,72x72, (10A, 20A, 30A,40A)

Đồng hồ Ampe AC,72x72, (10A, 20A, 30A,40A)

Liên hệ

Chuyển mạch Ampe 64x79, 7 vị trí

Chuyển mạch Ampe 64x79, 7 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM25

Gối sứ đỡ - SM25

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-180

Thanh đỡ busbar EL-180

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt ZR011, Ngưỡng cài đặt: 40¸90%RH

Bộ ổn nhiệt ZR011, Ngưỡng cài đặt: 40¸90%RH

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 260x225x80mm

Quạt gió tủ điện 260x225x80mm

Liên hệ

MCT 3P-500/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-500/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Liên hệ

Chuyển mạch Volt, 64x79, 4 vị trí

Chuyển mạch Volt, 64x79, 4 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM30

Gối sứ đỡ - SM30

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-210

Thanh đỡ busbar EL-210

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt ZR011, (1 NO-1 NC)

Bộ ổn nhiệt ZR011, (1 NO-1 NC)

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 200x200x61mm

Quạt gió tủ điện 200x200x61mm

Liên hệ

MCT 3P-400/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-400/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Liên hệ

Chuyển mạch  Ampe 48x60, 4 vị trí

Chuyển mạch Ampe 48x60, 4 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM35

Gối sứ đỡ - SM35

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-270

Thanh đỡ busbar EL-270

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Liên hệ

MCT 3P-300/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-300/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM40

Gối sứ đỡ - SM40

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-295

Thanh đỡ busbar EL-295

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt KTS011, (1 NO)

Bộ ổn nhiệt KTS011, (1 NO)

Liên hệ

Chuyển mạch Volt, 48x60 7 vị trí

Chuyển mạch Volt, 48x60 7 vị trí

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Liên hệ

MCT 3P-250/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-250/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe 72x72

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM51

Gối sứ đỡ - SM51

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-409

Thanh đỡ busbar EL-409

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 92x92x25mm

Quạt gió tủ điện 92x92x25mm

Liên hệ

MCT 3P-200/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-200/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

AC. Ammeter - director type    (10A, 20A, 30A,40A

AC. Ammeter - director type (10A, 20A, 30A,40A

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM76

Gối sứ đỡ - SM76

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-130

Thanh đỡ busbar EL-130

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi  323x323x28mm

Filter lưới lọc bụi 323x323x28mm

Liên hệ

MCT 3P-150/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-150/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 96X96 Class 1.5

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 96X96 Class 1.5

Liên hệ

Thanh đỡ busbar 6D3

Thanh đỡ busbar 6D3

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 255x255x28mm

Filter lưới lọc bụi 255x255x28mm

Liên hệ

MCT 3P-100/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-100/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

AC. Voltmeter 0-500V AC, 96X96, Class 1.5

AC. Voltmeter 0-500V AC, 96X96, Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 204x204x28mm

Filter lưới lọc bụi 204x204x28mm

Liên hệ

MCT 3P-75/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-75/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 72X72 Class 1.5

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 72X72 Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 148.5x148.5x28mm

Filter lưới lọc bụi 148.5x148.5x28mm

Liên hệ

MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ volt 0-500VAC. 72X72 Class 1.5

Đồng hồ volt 0-500VAC. 72X72 Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 116x116x22mm

Filter lưới lọc bụi 116x116x22mm

Liên hệ

MCT 3000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 3000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 2500/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 2500/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

Quạt hút tủ điện 200x200 - EA9225

Quạt hút tủ điện 200x200 - EA9225

Liên hệ

MCT 2000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 2000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo