Máy cắt ACB và phụ kiện - Shihlin

Máy cắt ACB và phụ kiện - Shihlin, May cat ACB va phu kien - Shihlin

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Máy cắt ACB và phụ kiện - Shihlin, (May cat ACB va phu kien - Shihlin)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Draw out)

Mã sản phẩm: BW 2000-HN 3P

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 233
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

BM 800-HN MCCB 4P (800)A - 70KA

BM 800-HN MCCB 4P (800)A - 70KA

Liên hệ

BM 800-SN MCCB 4P (800)A - 70KA

BM 800-SN MCCB 4P (800)A - 70KA

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 4P (5000)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 4P (5000)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 4000-HN ACB 4P (4000)A - 100KA (Draw out)

BW 4000-HN ACB 4P (4000)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 4P (3200)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 4P (2500)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (2000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1600)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1250)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (1000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (800)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 4P (630)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1600)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1250)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (1000)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (800)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 4P (630)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 3P (6300)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 3P (6300)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 6300-HS ACB 3P (5000)A - 130KA (Draw out)

BW 6300-HS ACB 3P (5000)A - 130KA (Draw out)

Liên hệ

BW 4000-HN ACB 3P (4000)A - 100KA (Draw out)

BW 4000-HN ACB 3P (4000)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Draw out)

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Draw out)

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Draw out)

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Draw out)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 3P (3200)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Fixed)

BW 3200-HN ACB 3P (2500)A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (2000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1600)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1600)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1250)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (1000)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (800)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Fixed)

BW 2000-HN ACB 3P (630)A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1600)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1250)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (1000)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (800)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Fixed)

BW 1600-SN ACB 3P (630)A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

S-P11-21A

S-P11-21A

Liên hệ

Overload 260(200-320) ; 350(260-400)A

Overload 260(200-320) ; 350(260-400)A

Liên hệ

Overload 200(150-250)A

Overload 200(150-250)A

Liên hệ

Overload 105(80-130) ; 130(100-160) ; 160(120-200)A

Overload 105(80-130) ; 130(100-160) ; 160(120-200)A

Liên hệ

Overload 40(32-48) ; 54(43-65) ; 67(54-80) ; 80(60-100)A

Overload 40(32-48) ; 54(43-65) ; 67(54-80) ; 80(60-100)A

Liên hệ

Overload 67(54-80) ; 80(60-100)A

Overload 67(54-80) ; 80(60-100)A

Liên hệ

Overload 33(28-38) ; 40(32-48) ; 54(43-65)A

Overload 33(28-38) ; 40(32-48) ; 54(43-65)A

Liên hệ

Overload 28(22-34) ; 33(28-38) ;40(32-48)A

Overload 28(22-34) ; 33(28-38) ;40(32-48)A

Liên hệ

Overload 9(7-9) ; 11(9-13) ; 15(12-18) ; 21(17-24)A

Overload 9(7-9) ; 11(9-13) ; 15(12-18) ; 21(17-24)A

Liên hệ

Overload 1.3(1-1.6) ; 0.4(0.3-0.5) ; 0.6(0.45-0.75)A

Overload 1.3(1-1.6) ; 0.4(0.3-0.5) ; 0.6(0.45-0.75)A

Liên hệ

Overload 1.3(1-1.6) ; 2(1.6-2.4) ; 3.2(2.4-4) ; 5(4-5)A

Overload 1.3(1-1.6) ; 2(1.6-2.4) ; 3.2(2.4-4) ; 5(4-5)A

Liên hệ

M-600C 3P - 600A

M-600C 3P - 600A

Liên hệ

S- P 400T 3P - 400A

S- P 400T 3P - 400A

Liên hệ

S- P 300T 3P - 300A

S- P 300T 3P - 300A

Liên hệ

S- P 220T 3P - 220A

S- P 220T 3P - 220A

Liên hệ

S- P 150T 3P - 160A

S- P 150T 3P - 160A

Liên hệ

S- P 125T 3P - 130A

S- P 125T 3P - 130A

Liên hệ

S- P 100T 3P - 105A

S- P 100T 3P - 105A

Liên hệ

S-P 80T 3P - 80A

S-P 80T 3P - 80A

Liên hệ

S-P 60T 3P - 60A

S-P 60T 3P - 60A

Liên hệ

S-P 50T 3P - 52A

S-P 50T 3P - 52A

Liên hệ

S-P 40T 3P - 40A

S-P 40T 3P - 40A

Liên hệ

S-P 35T 3P - 35A

S-P 35T 3P - 35A

Liên hệ

S-P 30T 3P - 30A

S-P 30T 3P - 30A

Liên hệ

S-P 21A 3P - 21A

S-P 21A 3P - 21A

Liên hệ

S-P 16 3P - 18A

S-P 16 3P - 18A

Liên hệ

S-P 12 3P - 12A

S-P 12 3P - 12A

Liên hệ

S-P 11 3P - 12A

S-P 11 3P - 12A

Liên hệ

S-P 09 3P - 9A

S-P 09 3P - 9A

Liên hệ

 S-P 06 3P - 6A

S-P 06 3P - 6A

Liên hệ

BM 630-HN MCCB 4P ( 500 - 630)A - 50KA

BM 630-HN MCCB 4P ( 500 - 630)A - 50KA

Liên hệ

BM 630-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

BM 630-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-HN MCCB 4P (250 - 400)A - 50KA

BM 400-HN MCCB 4P (250 - 400)A - 50KA

Liên hệ

BM 400-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

BM 400-SN MCCB 4P (250 - 400)A - 35KA

Liên hệ

BM 250-HN MCCB 4P (125 - 250)A - 36KA

BM 250-HN MCCB 4P (125 - 250)A - 36KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 4P (125 - 250)A - 30KA

BM 250-SN MCCB 4P (125 - 250)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 4P (60 - 100)A - 30KA

BM 100-HN MCCB 4P (60 - 100)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 4P (15 - 50)A - 30KA

BM 100-HN MCCB 4P (15 - 50)A - 30KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 4P (60 - 100)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 4P (60 - 100)A - 15KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 4P (15 - 50)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 4P (15 - 50)A - 15KA

Liên hệ

BM 1250-HE MCCB 3P ( 1250)A - 85KA

BM 1250-HE MCCB 3P ( 1250)A - 85KA

Liên hệ

BM 1000-HE MCCB 3P ( 1000)A - 85KA

BM 1000-HE MCCB 3P ( 1000)A - 85KA

Liên hệ

BM 800-HE MCCB 3P ( 800)A - 70KA

BM 800-HE MCCB 3P ( 800)A - 70KA

Liên hệ

BM 630-RE MCCB 3P ( 630)A - 70KA

BM 630-RE MCCB 3P ( 630)A - 70KA

Liên hệ

BM 400-HE MCCB 3P (400)A - 50KA

BM 400-HE MCCB 3P (400)A - 50KA

Liên hệ

BM 250-HN MCCB 3P (125 - 250) - 36KA

BM 250-HN MCCB 3P (125 - 250) - 36KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 3P (125 - 250) - 30KA

BM 250-SN MCCB 3P (125 - 250) - 30KA

Liên hệ

BM 250-CN MCCB 3P (125 - 250)A - 22KA

BM 250-CN MCCB 3P (125 - 250)A - 22KA

Liên hệ

BM 100-HBN MCCB 3P (40 - 100)A - 36KA

BM 100-HBN MCCB 3P (40 - 100)A - 36KA

Liên hệ

BM 1600-HS MCCB 3P ( 1600)A - 100KA

BM 1600-HS MCCB 3P ( 1600)A - 100KA

Liên hệ

BM 1200-HS MCCB 3P ( 1200)A - 100KA

BM 1200-HS MCCB 3P ( 1200)A - 100KA

Liên hệ

BM 1000-HS MCCB 3P ( 1000)A - 100KA

BM 1000-HS MCCB 3P ( 1000)A - 100KA

Liên hệ

BM 800-SN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 50KA

BM 800-SN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 50KA

Liên hệ

BM 800 - CN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 35KA

BM 800 - CN MCCB 3P ( 700 - 800)A - 35KA

Liên hệ

BM 630-HN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 50KA

BM 630-HN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 50KA

Liên hệ

BM 630-SN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 35KA

BM 630-SN MCCB 3P ( 500 - 630)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-HN MCCB 3P (250 - 400)A - 50KA

BM 400-HN MCCB 3P (250 - 400)A - 50KA

Liên hệ

BM 400-SN MCCB 3P (250 - 400)A - 35KA

BM 400-SN MCCB 3P (250 - 400)A - 35KA

Liên hệ

BM 400-CN MCCB 3P (250 - 400)A - 25KA

BM 400-CN MCCB 3P (250 - 400)A - 25KA

Liên hệ

BM 250-HB MCCB 3P (125 - 250)A - 50kA

BM 250-HB MCCB 3P (125 - 250)A - 50kA

Liên hệ

BM 100-H MCCB 3P (15 - 100)A - 50kA

BM 100-H MCCB 3P (15 - 100)A - 50kA

Liên hệ

BM 100-HN MCCB 3P (15-100)A - 30kA

BM 100-HN MCCB 3P (15-100)A - 30kA

Liên hệ

BM 125-SN MCCB 3P (60 - 125)A - 22kA

BM 125-SN MCCB 3P (60 - 125)A - 22kA

Liên hệ

BM 125-SN MCCB 3P (15 - 50)A - 22kA

BM 125-SN MCCB 3P (15 - 50)A - 22kA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 3P (60 - 100A) - 15kA

BM 100-SN MCCB 3P (60 - 100A) - 15kA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 3P (15 - 50A) - 15kA

BM 100-SN MCCB 3P (15 - 50A) - 15kA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 3P (60 - 100)A - 10kA

BM 100-MN MCCB 3P (60 - 100)A - 10kA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 3P (15 - 50)A - 10kA

BM 100-MN MCCB 3P (15 - 50)A - 10kA

Liên hệ

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

Liên hệ

BM 30-CN MCCB 3P (5 - 30)A - 1.5KA

BM 30-CN MCCB 3P (5 - 30)A - 1.5KA

Liên hệ

BM 250-SN MCCB 2P (125 - 250)A - 30KA

BM 250-SN MCCB 2P (125 - 250)A - 30KA

Liên hệ

BM 400-CN MCCB 2P (250 - 400)A - 25KA

BM 400-CN MCCB 2P (250 - 400)A - 25KA

Liên hệ

BM 100-SN MCCB 2P (15 - 100)A - 15KA

BM 100-SN MCCB 2P (15 - 100)A - 15KA

Liên hệ

BM 100-MN MCCB 2P (60 - 100)A - 10KA

BM 100-MN MCCB 2P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BM 100-MV MCCB 2P (15 - 50)A - 10KA

BM 100-MV MCCB 2P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

BM 50-CN MCCB 3P (40 - 50)A - 2.5KA

Liên hệ

BM 30-CN MCCB 2P (5 - 30)A - 1.5KA

BM 30-CN MCCB 2P (5 - 30)A - 1.5KA

Liên hệ

BL-BF RCBO 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCBO 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA

Liên hệ

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

BL-BF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

Liên hệ

BL-K30F RCCB 3P ( 15 - 30)A - mA30 - 1.5KA

BL-K30F RCCB 3P ( 15 - 30)A - mA30 - 1.5KA

Liên hệ

BK-KF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

BK-KF RCCB 2P (15 - 30)A - 30mA - 1.5KA

Liên hệ

BHR-A RCCB 4P (63)A - 30mA

BHR-A RCCB 4P (63)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 4P (25 - 40)A - 30mA

BHR-A RCCB 4P (25 - 40)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 2P (63)A - 30mA

BHR-A RCCB 2P (63)A - 30mA

Liên hệ

BHR-A RCCB 2P (25 - 40)A - 30mA

BHR-A RCCB 2P (25 - 40)A - 30mA

Liên hệ

BPH MCB 3P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 3P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 3P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 3P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 2P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 2P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 2P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 2P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 1P (60 - 100)A - 10KA

BPH MCB 1P (60 - 100)A - 10KA

Liên hệ

BPH MCB 1P (15 - 50)A - 10KA

BPH MCB 1P (15 - 50)A - 10KA

Liên hệ

BP MCB 3P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 3P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 3P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 3P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 2P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 2P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP  MCB 2P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 2P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

BP MCB 1P (60 - 100)A - 5KA

BP MCB 1P (60 - 100)A - 5KA

Liên hệ

BP MCB 1P (15 - 50)A - 5KA

BP MCB 1P (15 - 50)A - 5KA

Liên hệ

NVB-50UL RCBO 2P ( 15 - 20)A -30mA - 10KA

NVB-50UL RCBO 2P ( 15 - 20)A -30mA - 10KA

Liên hệ

NVB-50UL RCBO 1P ( 15 - 20)A -30mA - 5KA

NVB-50UL RCBO 1P ( 15 - 20)A -30mA - 5KA

Liên hệ

NVB-50L RCBO 2P (15-50)A -30mA - 5KA

NVB-50L RCBO 2P (15-50)A -30mA - 5KA

Liên hệ

BHL RCBO 4P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 4P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 4P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 4P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 3P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 3P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 3P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 3P+N (6 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (25 - 32)A- 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (25 - 32)A- 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 2P (6 - 20)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 2P (6 - 20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (40 - 63)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL-A RCBO 1P+N (25-32)A - 30mA - 6KA

BHL-A RCBO 1P+N (25-32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL-A RCBO 1P+N (6-20)A - 30mA - 6KA

BHL-A RCBO 1P+N (6-20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (25 - 32)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (25 - 32)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHL RCBO 1P+N (6 - 20)A - 30mA - 6KA

BHL RCBO 1P+N (6 - 20)A - 30mA - 6KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 4P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 4P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 3P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 3P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 2P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 2P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (50 - 63)A -10KA

BHA MCB 1P (50 - 63)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (6 - 40)A -10KA

BHA MCB 1P (6 - 40)A -10KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 4P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 4P (6 - 40)A -6KA

BHA MCB 4P (6 - 40)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 3P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 3P (6 - 40)A - 6KA

BHA MCB 3P (6 - 40)A - 6KA

Liên hệ

BHA MCB 2P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 2P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 2P ( 6 - 40)A 6KA

BHA MCB 2P ( 6 - 40)A 6KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (50 - 63)A -6KA

BHA MCB 1P (50 - 63)A -6KA

Liên hệ

BHA MCB 1P (6 - 40)A -6KA

BHA MCB 1P (6 - 40)A -6KA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo