Cáp điện lực hạ thế CV

Dây cáp điện CADIVI, Day cap dien CADIVI

chuyên cung cấp phân phối thiết bị điện công nghiệp, dây cáp điện CADIVI (Day cap dien CADIVI)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V

Mã sản phẩm: 1040203

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 241
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV

Liên hệ

  Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-400 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-400 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-240 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-240 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-185 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-185 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-120 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-120 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-95 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-95 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-70 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-70 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-35 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-35 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x10 (4x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-4x10 (4x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x6 (3x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-3x6 (3x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-95 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-95 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-70 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-70 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (7x40/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (7x40/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (7x28/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (7x28/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-16 (7x18/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-16 (7x18/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (7x12/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (7x12/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-6 (7x12/0.3) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-6 (7x12/0.3) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-4 (1x56/0.3) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-4 (1x56/0.3) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (1x50/0.25) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (1x50/0.25) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V 1 / 1

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V 1 / 1

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V

Liên hệ

ây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V

ây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-10 (F3.56) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-10 (F3.56) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-6 (F2.74) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-6 (F2.74) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4 (F2.24) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4 (F2.24) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1.5 (F1.38) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1.5 (F1.38) - 450/750V

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo