Cáp điện mềm Fa (CVVm)

Dây cáp điện DAPHACO, Day cap dien DAPHACO

chuyên cung cấp phân phối thiết bị điện công nghiệp, Dây cáp điện DAPHACO, (Day cap dien DAPHACO)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Cáp điện mềm Fa 2x16mm²

Mã sản phẩm: FA2x16

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 240
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Cáp điện mềm Fa 2x35mm²

Cáp điện mềm Fa 2x35mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x25mm²

Cáp điện mềm Fa 2x25mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x10mm²

Cáp điện mềm Fa 2x10mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x8.0mm²

Cáp điện mềm Fa 2x8.0mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x6.0mm²

Cáp điện mềm Fa 2x6.0mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x4.0mm²

Cáp điện mềm Fa 2x4.0mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x2.5mm²

Cáp điện mềm Fa 2x2.5mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x1.5mm²

Cáp điện mềm Fa 2x1.5mm²

Liên hệ

Cáp điện mềm Fa 2x1.0mm²

Cáp điện mềm Fa 2x1.0mm²

Liên hệ

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 4mm²

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 4mm²

Liên hệ

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 6mm²

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 6mm²

Liên hệ

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 16mm²

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 16mm²

Liên hệ

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 10mm²

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 10mm²

Liên hệ

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²

Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 38mm² (19x1.58) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 38mm² (19x1.58) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 35mm² (7x2.52) - 750V

Cáp điện lực hạ thế CV 35mm² (7x2.52) - 750V

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 25mm² (7x2.14) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 25mm² (7x2.14) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 22mm² (7x2) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 22mm² (7x2) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 14mm² (7x1.6) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 14mm² (7x1.6) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 8.0mm² (7x1.2) - 0.6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 8.0mm² (7x1.2) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 6.0mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 6.0mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 5.5mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 5.5mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 4.0mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 4.0mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 2.5mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 2.5mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 2.0mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 2.0mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²

Liên hệ

Cáp điện lực hạ thế CV 1.0mm²

Cáp điện lực hạ thế CV 1.0mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x6.0mm²

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x6.0mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x4.0mm²

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x4.0mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x2.5mm²

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x2.5mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.5mm²

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.5mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.0mm²

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.0mm²

Liên hệ

Dây đôi mềm ruột đồng 2x16T (2x0.5 mm²)

Dây đôi mềm ruột đồng 2x16T (2x0.5 mm²)

Liên hệ

Dây đôi mềm ruột đồng 2x32T (2x1 mm²)

Dây đôi mềm ruột đồng 2x32T (2x1 mm²)

Liên hệ

Dây đôi mềm ruột đồng 2x50T (2x2.5 mm²)

Dây đôi mềm ruột đồng 2x50T (2x2.5 mm²)

Liên hệ

Dây đôi mềm ruột đồng 2x30T (2x1.5 mm²)

Dây đôi mềm ruột đồng 2x30T (2x1.5 mm²)

Liên hệ

Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)

Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm²

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm²

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm²

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm²

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10mm²

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10mm²

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10mm²

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10mm²

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10mm²

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10mm²

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo