THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP

Điện BBE

Công ty Cổ Phần Điện BBE được thành lập vào năm 2015, là nhà cung cấp và phân phối uy tín hàng đầu các thiết bị điện, các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc truyền tải, phân phối, điều khiển và tự động hóa hệ thống điện hiện nay.

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 400A 42kA

Mã sản phẩm: SBE403b/400

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 233
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Rơ le nhiệt (7-100)A

Rơ le nhiệt (7-100)A

Liên hệ

Rơ le nhiệt (0.1-63)A

Rơ le nhiệt (0.1-63)A

Liên hệ

Rơ le nhiệt (0.1-40)A

Rơ le nhiệt (0.1-40)A

Liên hệ

Rơ le nhiệt (0.1-18)A

Rơ le nhiệt (0.1-18)A

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 115A 380V

CONTACTOR - SINO 115A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 115A 220V

CONTACTOR - SINO 115A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 95A 380V

CONTACTOR - SINO 95A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 95A 220V

CONTACTOR - SINO 95A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 80A 380V

CONTACTOR - SINO 80A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 80A 220V

CONTACTOR - SINO 80A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 65A 380V

CONTACTOR - SINO 65A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 65A 220V

CONTACTOR - SINO 65A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 50A 380V

CONTACTOR - SINO 50A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 50A 220V

CONTACTOR - SINO 50A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 40A 380V

CONTACTOR - SINO 40A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 40A 220V

CONTACTOR - SINO 40A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 38A 380V

CONTACTOR - SINO 38A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 38A 220V

CONTACTOR - SINO 38A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 32A 380V

CONTACTOR - SINO 32A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 32A 220V

CONTACTOR - SINO 32A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 25A 380V

CONTACTOR - SINO 25A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 25A 220V

CONTACTOR - SINO 25A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 18A 380V

CONTACTOR - SINO 18A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 18A 220V

CONTACTOR - SINO 18A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 12A 380V

CONTACTOR - SINO 12A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 12A 220V

CONTACTOR - SINO 12A 220V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 9A 380V

CONTACTOR - SINO 9A 380V

Liên hệ

CONTACTOR - SINO 9A 220V

CONTACTOR - SINO 9A 220V

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 800A 45KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 800A 45KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 700A 45kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 700A 45kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 630A 42kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 630A 42kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 500A 45kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 500A 45kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P MCCB 350A 42kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P MCCB 350A 42kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 300A 42kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 300A 42kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 250 42kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 250 42kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 225A 30kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 225A 30kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 200A 30kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 200A 30kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 175A 30kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 175A 30kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 150A 30kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 150A 30kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 125A 30kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 125A 30kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 100A 22KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 100A 22KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 75A 22KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 75A 22KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 60A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 60A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 50A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 50A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 40A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 40A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 30A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 30A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 20A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 20A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 15A 18KA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCCB 3P 15A 18KA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 63A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 63A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 50A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 50A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 40A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 40A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 32A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 32A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 25A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 25A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 20A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 20A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 16A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 16A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 10A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 10A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 6A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 4P 6A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 63A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 63A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 50A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 50A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 40A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 40A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 32A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 32A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 25A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 25A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 20A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 20A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 16A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 16A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 10A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 10A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 6A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 3P 6A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 63A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 63A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 50A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 50A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 40A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 40A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 32A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 32A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 25A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 25A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 20A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 20A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 16A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 16A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 10A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 10A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 6A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 2P 6A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 63A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 63A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 50A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 50A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 40A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 40A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 32A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 32A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 25A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 25A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 20A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 20A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 16A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 16A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 10A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 10A 4.5kA

Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 6A 4.5kA

CẦU DAO TỰ ĐỘNG 1P 6A 4.5kA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo