Dây điện CADIVI đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC 1 lỏi cứng dân dụng

Dây điện CADIVI, Day dien CADIVI

chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp dây điện CADIVI (Day dien CADIVI)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-6 (F2.74) - 450/750V

Mã sản phẩm: 1021010

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 218
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-3x25+1x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV

Liên hệ

  Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x25 (2x7/2.14) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV

Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-400 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-400 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-240 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-240 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-185 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-185 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-120 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-120 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-95 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-95 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-70 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-70 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-35 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-35 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1KV

Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1KV

Cáp điện CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1KV

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x10 (4x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-4x10 (4x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x6 (3x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-3x6 (3x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V

Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V

Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V

Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V

Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-95 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-95 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-70 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-70 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V

Liên hệ

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (7x40/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (7x40/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (7x28/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (7x28/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-16 (7x18/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-16 (7x18/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (7x12/0.4) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (7x12/0.4) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-6 (7x12/0.3) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-6 (7x12/0.3) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-4 (1x56/0.3) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-4 (1x56/0.3) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (1x50/0.25) 450/750V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (1x50/0.25) 450/750V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V 1 / 1

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V 1 / 1

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V

Liên hệ

ây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V

ây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-10 (F3.56) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-10 (F3.56) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4 (F2.24) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4 (F2.24) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V

Liên hệ

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1.5 (F1.38) - 450/750V

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1.5 (F1.38) - 450/750V

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo