Đồng hồ đa năng, Bộ chuyển nguồn

Đồng hồ đa năng, Bộ chuyển nguồn, Dong ho da nang, Bo chuyen nguon

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Đồng hồ đa năng, Bộ chuyển nguồn, (Dong ho da nang, Bo chuyen nguon)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn mặt tủ, RS485

Mã sản phẩm: DPM380-415AD

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 216
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Bộ chuyển nguồn 3 pha 110VDC 100W

Bộ chuyển nguồn 3 pha 110VDC 100W

Liên hệ

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn mặt tủ

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn mặt tủ

Liên hệ

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn DIN rail

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn DIN rail

Liên hệ

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn mặt tủ

Đồng hồ đo kỹ thuật số đa năng, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle điều khiển hệ số công suất 12 cấp 1CT

Rơle điều khiển hệ số công suất 12 cấp 1CT

Liên hệ

Rơle điều khiển hệ số công suất 12 cấp 3CT

Rơle điều khiển hệ số công suất 12 cấp 3CT

Liên hệ

Rơle điều khiển hệ số công suất 8 cấp 1CT

Rơle điều khiển hệ số công suất 8 cấp 1CT

Liên hệ

Rơle điều khiển hệ số công suất 8 cấp 3CT

Rơle điều khiển hệ số công suất 8 cấp 3CT

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 1CT, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 1CT, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 3CT, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 3CT, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 1CT, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 1CT, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 3CT, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 3CT, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, 220VAC, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, 220VAC, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Liên hệ

ộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 220VAC, mặt 144x144

ộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 220VAC, mặt 144x144

Liên hệ

ộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 415VAC, mặt 144x144

ộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 220VAC, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 220VAC, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 415VAC, mặt 144x144

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 415VAC, mặt 96x96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 415VAC, mặt 96x96

Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 220VAC, mặt 96x96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, 220VAC, mặt 96x96

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle chuyên dùng bảo vệ motor

Rơle chuyên dùng bảo vệ motor

Liên hệ

Rơle bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Rơle bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Liên hệ

Bảng đèn báo lập trình 28 kênh

Bảng đèn báo lập trình 28 kênh

Liên hệ

Bảng đèn báo lập trình 20 kênh

Bảng đèn báo lập trình 20 kênh

Liên hệ

Bảng đèn báo lập trình 12 kênh

Bảng đèn báo lập trình 12 kênh

Liên hệ

Biến dòng thứ tự không Ø120mm

Biến dòng thứ tự không Ø120mm

Liên hệ

Biến dòng thứ tự không Ø80mm

Biến dòng thứ tự không Ø80mm

Liên hệ

Biến dòng thứ tự không Ø60mm

Biến dòng thứ tự không Ø60mm

Liên hệ

Biến dòng thứ tự không Ø40mm

Biến dòng thứ tự không Ø40mm

Liên hệ

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng

Liên hệ

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng

Liên hệ

Rơle bảo vệ điện áp (quá áp, thấp áp và mất pha)

Rơle bảo vệ điện áp (quá áp, thấp áp và mất pha)

Liên hệ

Rơle bảo vệ điện áp (mất pha và ngược pha)

Rơle bảo vệ điện áp (mất pha và ngược pha)

Liên hệ

Rơle bảo vệ công suất ngược 3 pha

Rơle bảo vệ công suất ngược 3 pha

Liên hệ

Rơle bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Rơle bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Liên hệ

Rơle bảo vệ quá dòng 10~200% kết hợp bảo vệ chạm đất 2~100%

Rơle bảo vệ quá dòng 10~200% kết hợp bảo vệ chạm đất 2~100%

Liên hệ

Rơle bảo vệ quá dòng 10~120%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ quá dòng 10~120%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ quá dòng 10~120%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ quá dòng 10~120%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ quá dòng 40~120%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ quá dòng 40~120%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ quá dòng 40~120%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ quá dòng 40~120%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~100%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~100%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~100%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~100%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~40%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~40%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~40%, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ chạm đất 2~40%, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn DIN rail

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn DIN rail

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn DIN rail

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn DIN rail

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn DIN rail

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn DIN rail

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 10A, gắn mặt tủ

Liên hệ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn mặt tủ

Rơle bảo vệ dòng rò 0.03 ~ 30A, gắn mặt tủ

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo