Aptomat khối MCCB - LS

Aptomat khối MCCB - LS, Aptomat khoi MCCB - LS

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Aptomat khối MCCB - LS, (Aptomat khoi MCCB - LS)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

EBN102c MCCB 2P ( 60-75-100A) 35KA

Mã sản phẩm: EBN102c

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 252
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

2-way (dùng cho 2 ACB)

2-way (dùng cho 2 ACB)

Liên hệ

SHT for ACB

SHT for ACB

Liên hệ

AS-63G4-63A ACB 4P 6300A - 120KA (Draw-out)

AS-63G4-63A ACB 4P 6300A - 120KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-50F4-50A ACB 4P 5000A - 100KA (Draw-out)

AS-50F4-50A ACB 4P 5000A - 100KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-40F4-40A ACB 4P 4000A - 100KA (Draw-out)

AS-40F4-40A ACB 4P 4000A - 100KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-40E4-40A ACB 4P 4000A - 85KA (Draw-out)

AS-40E4-40A ACB 4P 4000A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-32E4-32A ACB 4P 3200A - 85KA (Draw-out)

AS-32E4-32A ACB 4P 3200A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-25E4-25A ACB 4P 2500A - 85KA (Draw-out)

AS-25E4-25A ACB 4P 2500A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-20E4-20A ACB 4P 2000A - 85KA (Draw-out)

AS-20E4-20A ACB 4P 2000A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-16D4-16A ACB 4P 1600A - 65KA (Draw-out)

AN-16D4-16A ACB 4P 1600A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-13D4-13A ACB 4P 1250A - 65KA (Draw-out)

AN-13D4-13A ACB 4P 1250A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-10D4-10A ACB 4P 1000A - 65KA (Draw-out)

AN-10D4-10A ACB 4P 1000A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-08D4-08A ACB 4P 800A - 65KA (Draw-out)

AN-08D4-08A ACB 4P 800A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-06D4-06A ACB 4P 630A - 65KA (Draw-out)

AN-06D4-06A ACB 4P 630A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-63G4-63H ACB 4P 6300A - 120KA (Fixed)

AS-63G4-63H ACB 4P 6300A - 120KA (Fixed)

Liên hệ

AS-50F4-50H ACB 4P 5000A - 100KA (Fixed)

AS-50F4-50H ACB 4P 5000A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

AS-40F4-40H ACB 4P 4000A - 100 KA (Fixed)

AS-40F4-40H ACB 4P 4000A - 100 KA (Fixed)

Liên hệ

AS-40E4-40V ACB 4P 4000A - 85KA (Fixed)

AS-40E4-40V ACB 4P 4000A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-32E4-32H ACB 4P 3200A - 85KA (Fixed)

AS-32E4-32H ACB 4P 3200A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-25E4-25H ACB 4P 2500A - 85KA (Fixed)

AS-25E4-25H ACB 4P 2500A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-20E4-20H ACB 4P 2000A - 85KA (Fixed)

AS-20E4-20H ACB 4P 2000A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AN-16D4-16H ACB 4P 1600A - 65KA (Fixed)

AN-16D4-16H ACB 4P 1600A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-13D4-13H ACB 4P 1250A - 65KA (Fixed)

AN-13D4-13H ACB 4P 1250A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-10D4-10H ACB 4P 1000A - 65KA (Fixed)

AN-10D4-10H ACB 4P 1000A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-08D4-08H ACB 4P 800A - 65KA (Fixed)

AN-08D4-08H ACB 4P 800A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-06D4-06H ACB 4P 630A - 65KA (Fixed)

AN-06D4-06H ACB 4P 630A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AS-63G3-63A 	ACB 3P 6300A - 120 KA (Draw-out)

AS-63G3-63A ACB 3P 6300A - 120 KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-50F3-50A ACB 3P 5000A - 100KA (Draw-out)

AS-50F3-50A ACB 3P 5000A - 100KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-40F3-40A ACB 3P 4000A	- 100KA (Draw-out)

AS-40F3-40A ACB 3P 4000A - 100KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-40E3-40A ACB 3P 4000A - 85KA (Draw-out)

AS-40E3-40A ACB 3P 4000A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-32E3-32A 	ACB 3P 3200A - 85KA (Draw-out)

AS-32E3-32A ACB 3P 3200A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-25E3-25A 	ACB 3P 2500A - 85KA (Draw-out)

AS-25E3-25A ACB 3P 2500A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-20E3-20A ACB 3P 2000A - 85KA (Draw-out)

AS-20E3-20A ACB 3P 2000A - 85KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-16D3-16A ACB 3P 1600A - 65KA (Draw-out)

AN-16D3-16A ACB 3P 1600A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-13D3-13A ACB 3P 1250A - 65KA (Draw-out)

AN-13D3-13A ACB 3P 1250A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-10D3-10A ACB 3P 1000A - 65KA (Fixed)

AN-10D3-10A ACB 3P 1000A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-08D3-08A ACB 3P 800A - 65KA (Draw-out)

AN-08D3-08A ACB 3P 800A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AN-06D3-06A ACB 3P 630A - 65KA (Draw-out)

AN-06D3-06A ACB 3P 630A - 65KA (Draw-out)

Liên hệ

AS-63G3-63H	ACB 3P 6300A - 120KA (Fixed)

AS-63G3-63H ACB 3P 6300A - 120KA (Fixed)

Liên hệ

AS-50F3-50H	ACB 3P 5000A - 100KA (Fixed)

AS-50F3-50H ACB 3P 5000A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

AS-40F3-40H	ACB 3P 4000A - 100KA (Fixed)

AS-40F3-40H ACB 3P 4000A - 100KA (Fixed)

Liên hệ

AS-40E3-40V	ACB 3P 4000A - 85KA (Fixed)

AS-40E3-40V ACB 3P 4000A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-32E3-32H ACB 3P 3200A - 85KA (Fixed)

AS-32E3-32H ACB 3P 3200A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-25E3-25H ACB 3P 2500A - 85KA (Fixed)

AS-25E3-25H ACB 3P 2500A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AS-20E3-20H ACB 3P 200A - 85KA (Fixed)

AS-20E3-20H ACB 3P 200A - 85KA (Fixed)

Liên hệ

AN-16D3-16H	ACB 3P 1600A - 65KA (Fixed)

AN-16D3-16H ACB 3P 1600A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-13D3-13H ACB 3P 1250A - 65KA (Fixed)

AN-13D3-13H ACB 3P 1250A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

AN-10D3-10H ACB 3P 1000A - 65KA (Fixed)

AN-10D3-10H ACB 3P 1000A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

MT-800 Overload 3P - 400-630A và 520-800A

MT-800 Overload 3P - 400-630A và 520-800A

Liên hệ

MT-400 Overload 3P - 200-330A và 260-400A

MT-400 Overload 3P - 200-330A và 260-400A

Liên hệ

MT-225 Overload 3P - 85-125,100-160,120-185,160-240A

MT-225 Overload 3P - 85-125,100-160,120-185,160-240A

Liên hệ

MT-150 Overload - 80-105A, 95-130A,110-150A

MT-150 Overload - 80-105A, 95-130A,110-150A

Liên hệ

MT-95 Overload 3P - 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

MT-95 Overload 3P - 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

Liên hệ

MT-63 Overload 3P - 34-50, 45-65A

MT-63 Overload 3P - 34-50, 45-65A

Liên hệ

MT-32 Overload 3P - 21.5~40A

MT-32 Overload 3P - 21.5~40A

Liên hệ

MT-32 Overload 3P - 0.63~19A

MT-32 Overload 3P - 0.63~19A

Liên hệ

MT-12 Overload 3P - 0.63~18A

MT-12 Overload 3P - 0.63~18A

Liên hệ

MC-800a contactor 3P - 800A (2a2b)

MC-800a contactor 3P - 800A (2a2b)

Liên hệ

MC-630a contactor 3P - 630A (2a2b)

MC-630a contactor 3P - 630A (2a2b)

Liên hệ

MC-500a contactor- 500A (2a2b)

MC-500a contactor- 500A (2a2b)

Liên hệ

MC-400a contactor - 400A (2a2b)

MC-400a contactor - 400A (2a2b)

Liên hệ

MC-330a contactor - 330A (2a2b)

MC-330a contactor - 330A (2a2b)

Liên hệ

MC-265a contactor 3P - 265A (2a2b)

MC-265a contactor 3P - 265A (2a2b)

Liên hệ

MC-225a contactor 3P - 225A (2a2b)

MC-225a contactor 3P - 225A (2a2b)

Liên hệ

MC-185a contactor 3P - MC-185A (2a2b)

MC-185a contactor 3P - MC-185A (2a2b)

Liên hệ

MC-150a contactor 3 P - 50A (2a2b)

MC-150a contactor 3 P - 50A (2a2b)

Liên hệ

MC-130a contactor 3P - 130A (2a2b)

MC-130a contactor 3P - 130A (2a2b)

Liên hệ

MC-100a contactor 3P - 100A (2a2b)

MC-100a contactor 3P - 100A (2a2b)

Liên hệ

MC-85a contactor 3P - 85A (2a2b)

MC-85a contactor 3P - 85A (2a2b)

Liên hệ

MC-75a contactor 3P- 75A (2a2b)

MC-75a contactor 3P- 75A (2a2b)

Liên hệ

MC-65a contactor 3P - 65A (2a2b)

MC-65a contactor 3P - 65A (2a2b)

Liên hệ

MC-50a contactor 3P - 50A (2a2b)

MC-50a contactor 3P - 50A (2a2b)

Liên hệ

MC-40a contactor 3P - 40A (2a2b)

MC-40a contactor 3P - 40A (2a2b)

Liên hệ

MC-32a contactor 3P - 32A (2a2b)

MC-32a contactor 3P - 32A (2a2b)

Liên hệ

MC-22b contactor 3P - 22A (1a1b)

MC-22b contactor 3P - 22A (1a1b)

Liên hệ

MC-18b contactor 3P - 18A (1a1b)

MC-18b contactor 3P - 18A (1a1b)

Liên hệ

MC-12b contactor 3P - 12A (1a1b)

MC-12b contactor 3P - 12A (1a1b)

Liên hệ

MC-9b contactor 3P - 9A (1a1b)

MC-9b contactor 3P - 9A (1a1b)

Liên hệ

MC-18a contactor 3P - 18A (1a)

MC-18a contactor 3P - 18A (1a)

Liên hệ

MC-12a contactor 3p - 12A (1a)

MC-12a contactor 3p - 12A (1a)

Liên hệ

MC-9a contactor 3p - 9A (1a)

MC-9a contactor 3p - 9A (1a)

Liên hệ

MC-6a contactor - 6A (1a)

MC-6a contactor - 6A (1a)

Liên hệ

ELCB 4P (250,300,350,400)A 37KA

ELCB 4P (250,300,350,400)A 37KA

Liên hệ

EBS204c ELCB 4P - (125,150,175,200,225,250)A 37KA

EBS204c ELCB 4P - (125,150,175,200,225,250)A 37KA

Liên hệ

EBS104c ELCB 4P - (15,20,30,40,50,60,75,100,125A)	37kA

EBS104c ELCB 4P - (15,20,30,40,50,60,75,100,125A) 37kA

Liên hệ

EBN104c ELCB 4P - (15,20,30,40,50,60,75,100)A 18KA

EBN104c ELCB 4P - (15,20,30,40,50,60,75,100)A 18KA

Liên hệ

EBN803c ELCB 3P- 800A 37kA

EBN803c ELCB 3P- 800A 37kA

Liên hệ

EBN803c ELCB 3P - (500, 630A) 37kA

EBN803c ELCB 3P - (500, 630A) 37kA

Liên hệ

EBN403c ELCB 3P - ( 250, 300, 350, 400A) 37kA

EBN403c ELCB 3P - ( 250, 300, 350, 400A) 37kA

Liên hệ

EBN203c ELCB 3P - (125, 150, 175, 200, 225, 250) 65kA

EBN203c ELCB 3P - (125, 150, 175, 200, 225, 250) 65kA

3.450.000 VNĐ

EBN103c MCCB 3P (60,75,100A) 18KA

EBN103c MCCB 3P (60,75,100A) 18KA

Liên hệ

EBN53C MCCB 3P (15,20,30,40,50A) 14KA

EBN53C MCCB 3P (15,20,30,40,50A) 14KA

Liên hệ

EBN202c MCCB 2P (125,150,175,200,225,250A) 65KA

EBN202c MCCB 2P (125,150,175,200,225,250A) 65KA

Liên hệ

EBN52c ELCB 2P (30-40-50A) 30KA

EBN52c ELCB 2P (30-40-50A) 30KA

Liên hệ

EBE102Fb ELCB 2P (60-75-100A) 5KA

EBE102Fb ELCB 2P (60-75-100A) 5KA

Liên hệ

EBS52Fb ELCB 2P ( 40-50A) 5KA

EBS52Fb ELCB 2P ( 40-50A) 5KA

Liên hệ

32KGRd ELCB 2P (15-20-30A) 2.5KA

32KGRd ELCB 2P (15-20-30A) 2.5KA

Liên hệ

32GRHD ELCB 2P (15-20-30A) 2.5KA

32GRHD ELCB 2P (15-20-30A) 2.5KA

Liên hệ

32GRc ELCB 2P (15-20-30A) 1.5KA

32GRc ELCB 2P (15-20-30A) 1.5KA

Liên hệ

ABS204c FMU MCCB 4P (100-125-160-200-250A) 37KA

ABS204c FMU MCCB 4P (100-125-160-200-250A) 37KA

Liên hệ

ABS104c FMU  MCCB 4P (20,25,32,40,50,63,80,100,125A) 37KA

ABS104c FMU MCCB 4P (20,25,32,40,50,63,80,100,125A) 37KA

Liên hệ

ABS 203G  MCCB 3P ( 200A) 25KA

ABS 203G MCCB 3P ( 200A) 25KA

Liên hệ

ABE 103G MCCB 3P (63-80-100A) 16KA

ABE 103G MCCB 3P (63-80-100A) 16KA

Liên hệ

abs203c FMU  MCCB 3P (100-125-160-200-250A) 37KA

abs203c FMU MCCB 3P (100-125-160-200-250A) 37KA

Liên hệ

ABS103c FMU  MCCB 3P ( 20-25-32-40-50-63-80-100-125A) 37KA

ABS103c FMU MCCB 3P ( 20-25-32-40-50-63-80-100-125A) 37KA

Liên hệ

TS1600N 4P MCCB 4P (1600A) 50KA

TS1600N 4P MCCB 4P (1600A) 50KA

Liên hệ

TS1250N 4P MCCB 4P (1250A) 50KA

TS1250N 4P MCCB 4P (1250A) 50KA

Liên hệ

TS1000N 4P MCCB 4P ( 1000A) 50KA

TS1000N 4P MCCB 4P ( 1000A) 50KA

Liên hệ

ABS1204b MCCB 4P (1200A) 65KA

ABS1204b MCCB 4P (1200A) 65KA

Liên hệ

ABS1004b MCCB 4P (1000A) 65KA

ABS1004b MCCB 4P (1000A) 65KA

Liên hệ

ABS804C MCCB 4P (800A) 75KA

ABS804C MCCB 4P (800A) 75KA

Liên hệ

MCCB 4P (500-630A) 75KA

MCCB 4P (500-630A) 75KA

Liên hệ

MCCB 4P (250-300-350-400A) 65KA

MCCB 4P (250-300-350-400A) 65KA

Liên hệ

MCCB 4P (150,175,200,225,250A) 42KA

MCCB 4P (150,175,200,225,250A) 42KA

Liên hệ

MCCB 4P (20,30,40,50,60,75,100,125A) 42KA

MCCB 4P (20,30,40,50,60,75,100,125A) 42KA

Liên hệ

ABS54C MCCB 4P (15-20-30-40-50A)	22KA

ABS54C MCCB 4P (15-20-30-40-50A) 22KA

Liên hệ

ABN804C MCCB 4P (700-800) 45KA

ABN804C MCCB 4P (700-800) 45KA

Liên hệ

ABN804C MCCB 4P (500-630) 45KA

ABN804C MCCB 4P (500-630) 45KA

Liên hệ

ABN404c MCCB 4P (250-300-350-400A)	42KA

ABN404c MCCB 4P (250-300-350-400A) 42KA

Liên hệ

ABN204c MCCB 4P (125,150,175,200,225,250A)	30KA

ABN204c MCCB 4P (125,150,175,200,225,250A) 30KA

Liên hệ

ABN104c MCCB 4P (15,20,30,40,50,60,75,100A)	22KA

ABN104c MCCB 4P (15,20,30,40,50,60,75,100A) 22KA

Liên hệ

ABN54c MCCB 4P (15-20-30-40-50A)	18KA

ABN54c MCCB 4P (15-20-30-40-50A) 18KA

Liên hệ

TS1000L MCCB 3P (1000A ) 150KA

TS1000L MCCB 3P (1000A ) 150KA

Liên hệ

TS1600H MCCB 3P (1600A) 70KA

TS1600H MCCB 3P (1600A) 70KA

Liên hệ

TS1250H MCCB 3P (1250A) 70KA

TS1250H MCCB 3P (1250A) 70KA

Liên hệ

TS1000H MCCB 3P ( 1000A ) 70KA

TS1000H MCCB 3P ( 1000A ) 70KA

Liên hệ

TS1600N MCCB 3P ( 1600A) 50KA

TS1600N MCCB 3P ( 1600A) 50KA

Liên hệ

TS1250N MCCB 3P ( 1250A) 50KA

TS1250N MCCB 3P ( 1250A) 50KA

Liên hệ

TS1000N 3P  MCCB 3P (1000A ) 50KA

TS1000N 3P MCCB 3P (1000A ) 50KA

Liên hệ

ABS1203b MCCB 3P ( 1200A) 65KA

ABS1203b MCCB 3P ( 1200A) 65KA

Liên hệ

ABS1003b MCCB 3P (1000A) 65KA

ABS1003b MCCB 3P (1000A) 65KA

Liên hệ

ABS803C MCCB 3P ( 700-800A)	75KA

ABS803C MCCB 3P ( 700-800A) 75KA

Liên hệ

ABS803C MCCB 3P ( 500-630A)	75KA

ABS803C MCCB 3P ( 500-630A) 75KA

Liên hệ

ABS403C MCCB (250-300-350-400A) 65KA

ABS403C MCCB (250-300-350-400A) 65KA

Liên hệ

ABS203C MCCB 3P (125,150,175,200,225,250A)	42KA

ABS203C MCCB 3P (125,150,175,200,225,250A) 42KA

Liên hệ

ABS103C MCCB 3P ( 15,20,30,40,50,60,75,100,125A)	42KA

ABS103C MCCB 3P ( 15,20,30,40,50,60,75,100,125A) 42KA

Liên hệ

ABS53C MCCB 3P (15-20-30-40-50A)	22KA

ABS53C MCCB 3P (15-20-30-40-50A) 22KA

Liên hệ

ABS33C MCCB 3P ( 5-10A) 14KA

ABS33C MCCB 3P ( 5-10A) 14KA

Liên hệ

AN-08D3-08H ACB 3P  800A - 65KA (Fixed)

AN-08D3-08H ACB 3P 800A - 65KA (Fixed)

Liên hệ

ABN803C MCCB 3P (500-630A)	45KA

ABN803C MCCB 3P (500-630A) 45KA

Liên hệ

ABN403C MCCB 3P (250-300-350-400A)	42KA

ABN403C MCCB 3P (250-300-350-400A) 42KA

Liên hệ

ABN203C MCCB 3P (100,125,150,175,200,225,250A)	30KA

ABN203C MCCB 3P (100,125,150,175,200,225,250A) 30KA

Liên hệ

ABN103C MCCB 3P ( 15,20,30,40,50,60,75,100A)	22KA

ABN103C MCCB 3P ( 15,20,30,40,50,60,75,100A) 22KA

Liên hệ

ABN63C MCCB3P (60A) 18KA

ABN63C MCCB3P (60A) 18KA

Liên hệ

ABN53C MCCB 3P (15-20-30-40-50A)	18KA

ABN53C MCCB 3P (15-20-30-40-50A) 18KA

Liên hệ

ABS202C MCCB 2P (125-150-175-200-225-250A	) 85KA

ABS202C MCCB 2P (125-150-175-200-225-250A ) 85KA

Liên hệ

ABS102 MCCB 2P (40-50-60-75-100-125A)	85KA

ABS102 MCCB 2P (40-50-60-75-100-125A) 85KA

Liên hệ

ABS52C MCCB 2P (30-50A) 35KA

ABS52C MCCB 2P (30-50A) 35KA

Liên hệ

ABS32C MCCB 2P (10~30A)	25KA

ABS32C MCCB 2P (10~30A) 25KA

Liên hệ

ABN402C MCCB 2P ( 250-300-350-400A)	50KA

ABN402C MCCB 2P ( 250-300-350-400A) 50KA

Liên hệ

ABN202C MCCB 2P (125-150-175-200-225-250A)	65KA

ABN202C MCCB 2P (125-150-175-200-225-250A) 65KA

Liên hệ

ABN52C MCCB 2P (15-20-30-40-50A) 40KA

ABN52C MCCB 2P (15-20-30-40-50A) 40KA

Liên hệ

ABN102C MCCB 2P (15-20-30-40-50-60-75-100A)  35KA

ABN102C MCCB 2P (15-20-30-40-50-60-75-100A) 35KA

Liên hệ

ABN62C MCCB 2P (60A) 30KA

ABN62C MCCB 2P (60A) 30KA

Liên hệ

RCCB 3P+N (25-32-40A) 30mA

RCCB 3P+N (25-32-40A) 30mA

Liên hệ

RCCB 1P+N (63A) 30mA

RCCB 1P+N (63A) 30mA

Liên hệ

RKS 1P+N (6-10-16-20-25-32)A 10KA

RKS 1P+N (6-10-16-20-25-32)A 10KA

Liên hệ

RKC 1P+N 32A 4.5KA

RKC 1P+N 32A 4.5KA

Liên hệ

RKC 1P+N (6-10-16-20-25A) 6KA

RKC 1P+N (6-10-16-20-25A) 6KA

Liên hệ

MCB 4P 125A 10KA

MCB 4P 125A 10KA

254.000 VNĐ

MCB 4P (80-100A) 10KA

MCB 4P (80-100A) 10KA

Liên hệ

MCB 3P (125A) 10KA

MCB 3P (125A) 10KA

Liên hệ

MCB 3P (80-100A) 10KA

MCB 3P (80-100A) 10KA

Liên hệ

MCB 2P (125A) 10KA

MCB 2P (125A) 10KA

Liên hệ

MCB 2P (80-100A) 10KA

MCB 2P (80-100A) 10KA

Liên hệ

MCB 1P (125A) 10KA

MCB 1P (125A) 10KA

Liên hệ

MCB 1P (80-100A) 10KA

MCB 1P (80-100A) 10KA

Liên hệ

MCB 4P (50-63A) 10KA

MCB 4P (50-63A) 10KA

Liên hệ

MCB 4P (6~40A) 10KA

MCB 4P (6~40A) 10KA

Liên hệ

MCB 3P (50-63A) 10KA

MCB 3P (50-63A) 10KA

Liên hệ

MCB 3P (6~40A) 10KA

MCB 3P (6~40A) 10KA

Liên hệ

MCB 2P (50~63A) 10KA

MCB 2P (50~63A) 10KA

Liên hệ

MCB 2P (6~40A) 10KA

MCB 2P (6~40A) 10KA

Liên hệ

MCB 1P (50-63A) 10KA

MCB 1P (50-63A) 10KA

Liên hệ

MCB 1P (6~40A) 10KA

MCB 1P (6~40A) 10KA

Liên hệ

MCB 4P 50A 6KA

MCB 4P 50A 6KA

Liên hệ

MCB 4P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

MCB 4P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

Liên hệ

MCB 3P (50-63A) 6KA

MCB 3P (50-63A) 6KA

Liên hệ

MCB 3P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

MCB 3P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

Liên hệ

MCB 2P (50-63A) 6KA

MCB 2P (50-63A) 6KA

Liên hệ

MCB 2P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

MCB 2P (6-10-16-20-25-32-40A) 6KA

Liên hệ

MCB 1P (50-63A) 6KA

MCB 1P (50-63A) 6KA

Liên hệ

MCB 1P (6-10-16-20-25-32)-40A 6KA

MCB 1P (6-10-16-20-25-32)-40A 6KA

Liên hệ

AN-06D3-06H ACB 3P 600A-65KA (Fixed)

AN-06D3-06H ACB 3P 600A-65KA (Fixed)

Liên hệ

ABN52C MCCB 2P (15-20-30-40-50A) 40KA

ABN52C MCCB 2P (15-20-30-40-50A) 40KA

Liên hệ

RCCB 1P+N (25-32-40A) 30mA

RCCB 1P+N (25-32-40A) 30mA

Liên hệ

RCBO 1P+N (3-6-10-16-20-25-32A0) 4.5KA

RCBO 1P+N (3-6-10-16-20-25-32A0) 4.5KA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo