Quạt hút tủ điện - Filter lưới lọc bụi

Quạt hút tủ điện - Filter lưới lọc bụi, Quat hut tu dien - Filter lưoi loc bui

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Quạt hút tủ điện - Filter lưới lọc bụi, (Quat hut tu dien - Filter lưoi loc bui)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Filter lưới lọc bụi 323x323x28mm

Mã sản phẩm: VS806-S

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 281
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Quạt gió tủ điện 320x280x80mm

Quạt gió tủ điện 320x280x80mm

Liên hệ

MCT 3P-600/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-600/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

MCT 1200/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1200/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 800/5A, CL. 0.5, 10VA

MCT 800/5A, CL. 0.5, 10VA

Liên hệ

MCT 600/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 600/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 500/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 500/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 400/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 400/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 300/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 300/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 250/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 250/5A, CL. 0.5, 5VA

Liên hệ

MCT 200/5A, CL. 0.5, 5VA

MCT 200/5A, CL. 0.5, 5VA

110.000 VNĐ

MCT 150/5A, CL. 0.5, 3.75VA

MCT 150/5A, CL. 0.5, 3.75VA

Liên hệ

MCT 100/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 100/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

MCT 75/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 75/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

MCT 50/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

MCT 50/5A, CL. 0.5, 2.5VA (2T)

Liên hệ

 MCT 3000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 3000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 2500/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2500/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 2000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1600/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1600/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 1000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

 MCT 800/5A; CL. 1; 5VA

MCT 800/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

 MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 200/5A; CL. 1; 2.5V

MCT 200/5A; CL. 1; 2.5V

Liên hệ

MCT 150/5A; CL. 1; 2.5V

MCT 150/5A; CL. 1; 2.5V

Liên hệ

MCT 100/5A; CL. 1; 2.5VA

MCT 100/5A; CL. 1; 2.5VA

Liên hệ

MCT 75/5A; CL. 1; 2.5VA

MCT 75/5A; CL. 1; 2.5VA

Liên hệ

MCT 50/5A; CL. 1; 1.5VA

MCT 50/5A; CL. 1; 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe AC,72x72, (10A, 20A, 30A,40A)

Đồng hồ Ampe AC,72x72, (10A, 20A, 30A,40A)

Liên hệ

Chuyển mạch Ampe 64x79, 7 vị trí

Chuyển mạch Ampe 64x79, 7 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM25

Gối sứ đỡ - SM25

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-180

Thanh đỡ busbar EL-180

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt ZR011, Ngưỡng cài đặt: 40¸90%RH

Bộ ổn nhiệt ZR011, Ngưỡng cài đặt: 40¸90%RH

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 260x225x80mm

Quạt gió tủ điện 260x225x80mm

Liên hệ

MCT 3P-500/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-500/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Liên hệ

Chuyển mạch Volt, 64x79, 4 vị trí

Chuyển mạch Volt, 64x79, 4 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM30

Gối sứ đỡ - SM30

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-210

Thanh đỡ busbar EL-210

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt ZR011, (1 NO-1 NC)

Bộ ổn nhiệt ZR011, (1 NO-1 NC)

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 200x200x61mm

Quạt gió tủ điện 200x200x61mm

Liên hệ

MCT 3P-400/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-400/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Liên hệ

Chuyển mạch  Ampe 48x60, 4 vị trí

Chuyển mạch Ampe 48x60, 4 vị trí

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM35

Gối sứ đỡ - SM35

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-270

Thanh đỡ busbar EL-270

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt KTO011, (1 NC)

Bộ ổn nhiệt KTO011, (1 NC)

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Liên hệ

MCT 3P-300/5A, CL.1, 3.75VA

MCT 3P-300/5A, CL.1, 3.75VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe AC 72x72

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM40

Gối sứ đỡ - SM40

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-295

Thanh đỡ busbar EL-295

Liên hệ

Bộ ổn nhiệt KTS011, (1 NO)

Bộ ổn nhiệt KTS011, (1 NO)

Liên hệ

Chuyển mạch Volt, 48x60 7 vị trí

Chuyển mạch Volt, 48x60 7 vị trí

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Quạt gió tủ điện 120x120x38mm

Liên hệ

MCT 3P-250/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-250/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, Ampe 72x72

Đồng hồ đo Volt, Ampe 72x72

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM51

Gối sứ đỡ - SM51

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-409

Thanh đỡ busbar EL-409

Liên hệ

Quạt gió tủ điện 92x92x25mm

Quạt gió tủ điện 92x92x25mm

Liên hệ

MCT 3P-200/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-200/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

AC. Ammeter - director type    (10A, 20A, 30A,40A

AC. Ammeter - director type (10A, 20A, 30A,40A

Liên hệ

Gối sứ đỡ - SM76

Gối sứ đỡ - SM76

Liên hệ

Thanh đỡ busbar EL-130

Thanh đỡ busbar EL-130

Liên hệ

MCT 3P-150/5A, CL.1, 2.5VA

MCT 3P-150/5A, CL.1, 2.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 96X96 Class 1.5

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 96X96 Class 1.5

Liên hệ

Thanh đỡ busbar 6D3

Thanh đỡ busbar 6D3

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 255x255x28mm

Filter lưới lọc bụi 255x255x28mm

Liên hệ

MCT 3P-100/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-100/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

AC. Voltmeter 0-500V AC, 96X96, Class 1.5

AC. Voltmeter 0-500V AC, 96X96, Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 204x204x28mm

Filter lưới lọc bụi 204x204x28mm

Liên hệ

MCT 3P-75/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-75/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 72X72 Class 1.5

Đồng hồ Ampe 0-6000A. 72X72 Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 148.5x148.5x28mm

Filter lưới lọc bụi 148.5x148.5x28mm

Liên hệ

MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA

MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA

Liên hệ

Đồng hồ volt 0-500VAC. 72X72 Class 1.5

Đồng hồ volt 0-500VAC. 72X72 Class 1.5

Liên hệ

Filter lưới lọc bụi 116x116x22mm

Filter lưới lọc bụi 116x116x22mm

Liên hệ

MCT 3000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 3000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 2500/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 2500/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

Quạt hút tủ điện 200x200 - EA9225

Quạt hút tủ điện 200x200 - EA9225

Liên hệ

MCT 2000/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 2000/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

MCT 1600/5A, CL. 0.5, 15VA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo