THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP

Điện BBE

Công ty Cổ Phần Điện BBE được thành lập vào năm 2015, là nhà cung cấp và phân phối uy tín hàng đầu các thiết bị điện, các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc truyền tải, phân phối, điều khiển và tự động hóa hệ thống điện hiện nay.

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Khởi động mềm Altistart 48 3P 7.5KW 400V 50/60Hz

Mã sản phẩm: ATS48D17Q

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 237
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Khởi động mềm Altistart 48 3P 22KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 22KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 18.5KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 18.5KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 48 3P 11KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 48 3P 11KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 315KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 315KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 250KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 250KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 220KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 220KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 160KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 160KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 132KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 132KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 110KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 110KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 90KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 90KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 75KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 75KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 55KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 55KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 45KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 45KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 37KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 37KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 30KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 30KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 22KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 22KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 15KW 400V 50/60Hz

Khởi động mềm Altistart 22 3P 15KW 400V 50/60Hz

Liên hệ

Khởi động mềm Altistart 22 3P 7.5KW 400V 50/60Hz 1 / 1

Khởi động mềm Altistart 22 3P 7.5KW 400V 50/60Hz 1 / 1

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 4KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 4KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 3KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 3KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 3P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 3P 0.18KW 200-240V 50/60Hz 1 / 1

Biến tần Altivar 12 3P 0.18KW 200-240V 50/60Hz 1 / 1

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 2.2KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 1.5KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.55KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.55KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 200-240V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 200-240V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 100-120V 50/60Hz

Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 100-120V 50/60Hz

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo