Phụ kiện YW Φ 22

Phụ kiện YW Φ 22, Phu kien YW Φ 22

chuyên cung cấp phân phối các thiết bị điện công nghiệp Phụ kiện YW Φ 22, (Phu kien YW Φ 22)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Nút dừng khẩn, Φ 22, 1NO-1NC

Mã sản phẩm: AVW411R

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 234
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Công tắc xoay có đèn, Φ 22, 2NO, 2 vị trí, tự giữ

Công tắc xoay có đèn, Φ 22, 2NO, 2 vị trí, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay có đèn, Φ 22, 2NO, 3 vị trí, tự giữ

Công tắc xoay có đèn, Φ 22, 2NO, 3 vị trí, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay, Φ 22, 2NO, 2 vị trí, tự giữ

Công tắc xoay, Φ 22, 2NO, 2 vị trí, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay, Φ 22, 1NO-1NC, 2 vị trí, tự giữ

Công tắc xoay, Φ 22, 1NO-1NC, 2 vị trí, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay, Φ 22, 1NO, 2 vị trí, tự giữ

Công tắc xoay, Φ 22, 1NO, 2 vị trí, tự giữ

Liên hệ

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 22,

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 22,

Liên hệ

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 22 (A, R, W, Y)

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, Φ 22 (A, R, W, Y)

Liên hệ

Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 22,

Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 22,

Liên hệ

Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 22 (A, R, W, Y)

Nút nhấn có đèn, loại lồi, Φ 22 (A, R, W, Y)

Liên hệ

Đèn báo trực tiếp, loại phẳng Φ 22,

Đèn báo trực tiếp, loại phẳng Φ 22,

Liên hệ

Đèn báo trực tiếp, loại phẳng Φ 22, (A, R, W, Y)

Đèn báo trực tiếp, loại phẳng Φ 22, (A, R, W, Y)

Liên hệ

Nút dừng khẩn, Φ 22, 2NC

Nút dừng khẩn, Φ 22, 2NC

Liên hệ

Nút dừng khẩn, Φ 22, 1NC

Nút dừng khẩn, Φ 22, 1NC

Liên hệ

Nút nhấn không đèn, Φ 22, (B, G, R, Y) 1NO-1NC, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn, Φ 22, (B, G, R, Y) 1NO-1NC, nhấn nhả

Liên hệ

Nút nhấn không đèn, Φ 22 (B, G, R, Y) 1NC, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn, Φ 22 (B, G, R, Y) 1NC, nhấn nhả

Liên hệ

Nút nhấn không đèn, Φ 22, (B, G, R, Y) 1NO, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn, Φ 22, (B, G, R, Y) 1NO, nhấn nhả

Liên hệ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 1NO-1NC, tự giữ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 1NO-1NC, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 2NO, tự giữ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 2NO, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 2NC, tự giữ

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45o) 2NC, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 1NO-1NC, tự giữ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 1NO-1NC, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90o) 2NO, tự giữ

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90o) 2NO, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90o) 1NO, tự giữ

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90o) 1NO, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay 2 vị trí (90o),

Công tắc xoay 2 vị trí (90o),

Liên hệ

Công tắc xoay 2 vị trí (90o)

Công tắc xoay 2 vị trí (90o)

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, nhấn giữ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, nhấn giữ

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NO, nhấn giữ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NO, nhấn giữ

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC, nhấn giữ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC, nhấn giữ

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC-1NO, nhấn nhả

Liên hệ

Nút dừng khẩn cấp (1 NC-1 NO)

Nút dừng khẩn cấp (1 NC-1 NO)

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 24V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

192.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Đèn có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Liên hệ

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Liên hệ

Đèn có biến thế (G, S, PW) 220V AC/DC

Đèn có biến thế (G, S, PW) 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 24V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 24V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 220V AC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 220V AC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 220V AC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 220V AC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế (G, S, PW) 24V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế (G, S, PW) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn có biến thế(G, S, PW) 110V AC

Đèn có biến thế(G, S, PW) 110V AC

Liên hệ

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 110V AC

Liên hệ

Đèn có biến thế (G, S, PW) 220V AC

Đèn có biến thế (G, S, PW) 220V AC

Liên hệ

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC

Đèn có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 24V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 220V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 220V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (G, S) 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Đèn báo loại UNIBODY không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại phẳng không có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không có biến thế (G, S, PW) 110V AC/DC

Liên hệ

 Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 110V AC/DC

Liên hệ

 Đèn báo loại phẳng không biến thế (G, S, PW) 24V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không biến thế (G, S, PW) 24V AC/DC

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 2NO, tự giữ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 2NO, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 2NC, tự giữ

Công tắc xoay 3 vị trí (45o) 2NC, tự giữ

Liên hệ

Công tắc xoay 2 vị trí (90o)

Công tắc xoay 2 vị trí (90o)

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế(G, S, PW) 220V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế(G, S, PW) 220V AC/DC

Liên hệ

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Đèn báo loại vòm không có biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Liên hệ

 Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 24V AC/DC

Liên hệ

 Đèn báo loại phẳng không biến thế (G, S, PW) 220V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không biến thế (G, S, PW) 220V AC/DC

Liên hệ

 Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Đèn báo loại phẳng không biến thế (R, Y, W, A) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại phẳng (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Nút nhấn có đèn loại lồi (R, Y) 220V AC/DC

Liên hệ

Nút dừng khẩn cấp (2 NC)

Nút dừng khẩn cấp (2 NC)

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NO, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NO, nhấn nhả

Liên hệ

Nút dừng khẩn cấp (1 NC)

Nút dừng khẩn cấp (1 NC)

Liên hệ

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC, nhấn nhả

Nút nhấn không đèn (B, G, R, Y, S) 1NC, nhấn nhả

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo