Aptomat khối MCCB - MITSUBISHI

Aptomat khối MCCB - MITSUBISHI, Aptomat khoi MCCB - MITSUBISHI

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Aptomat khối MCCB - MITSUBISHI, (Aptomat khoi MCCB - MITSUBISHI)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

NV630-CW (TD) ELCB 3P (500-630) -(100-500)mA - 36KA

Mã sản phẩm: NV630-CW (TD)

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 224
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

Relay nhiệt (54-80 / 65-100A)

Relay nhiệt (54-80 / 65-100A)

Liên hệ

Relay nhiệt (12-18 / 18-26 / 24-34-50 / 43-65A)

Relay nhiệt (12-18 / 18-26 / 24-34-50 / 43-65A)

Liên hệ

Relay nhiệt 34-50A

Relay nhiệt 34-50A

Liên hệ

Relay nhiệt 30-40A

Relay nhiệt 30-40A

Liên hệ

Relay nhiệt 24-34A

Relay nhiệt 24-34A

Liên hệ

Relay nhiệt 18-26A

Relay nhiệt 18-26A

Liên hệ

Relay nhiệt 12-18A

Relay nhiệt 12-18A

Liên hệ

Relay nhiệt (250, 330, 500, 660)A loại TH-N

Relay nhiệt (250, 330, 500, 660)A loại TH-N

Liên hệ

Relay nhiệt (105, 125, 150, 180, 250, 330)A loại TH-N

Relay nhiệt (105, 125, 150, 180, 250, 330)A loại TH-N

Liên hệ

Relay nhiệt (82, 105, 125, 150, 180, 210)A loại TH-N

Relay nhiệt (82, 105, 125, 150, 180, 210)A loại TH-N

Liên hệ

Relay nhiệt (105, 125)A loại TH-N

Relay nhiệt (105, 125)A loại TH-N

Liên hệ

Relay nhiệt (42, 54, 67, 82)A loại TH-N

Relay nhiệt (42, 54, 67, 82)A loại TH-N

Liên hệ

Relay nhiệt 85-105A

Relay nhiệt 85-105A

Liên hệ

Relay nhiệt 0.20-18A

Relay nhiệt 0.20-18A

Liên hệ

Relay nhiệt 0.1-13A

Relay nhiệt 0.1-13A

Liên hệ

AE6300-SW ACB 4P 6300A - 130KA (Drawout )

AE6300-SW ACB 4P 6300A - 130KA (Drawout )

Liên hệ

AE5000-SW ACB 4P 5000A - 130KA ( Drawout )

AE5000-SW ACB 4P 5000A - 130KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SW ACB 4P 4000A - 130KA ( Drawout )

AE4000-SW ACB 4P 4000A - 130KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 100KA ( Drawout )

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 100KA ( Drawout )

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 100KA ( Drawout )

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 100KA ( Drawout )

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 85KA ( Drawout )

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 85KA ( Drawout )

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 85KA ( Drawout)

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 85KA ( Drawout)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 85KA ( Drawout )

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2000-SWA ACB 4P 2000A - 65KA ( Drawout )

AE2000-SWA ACB 4P 2000A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1600-SW ACB 4P 1600A - 65KA ( Drawout )

AE1600-SW ACB 4P 1600A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1250-SW ACB 4P 1250A - 65KA ( Drawout )

AE1250-SW ACB 4P 1250A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1000-SW ACB 4P 1000A - 65KA ( Drawout)

AE1000-SW ACB 4P 1000A - 65KA ( Drawout)

Liên hệ

AE630-SW ACB 4P 630A - 65KA (Drawout)

AE630-SW ACB 4P 630A - 65KA (Drawout)

Liên hệ

AE6300-SW ACB 3P 6300A - 130KA (Drawout )

AE6300-SW ACB 3P 6300A - 130KA (Drawout )

Liên hệ

AE5000-SW ACB 3P 5000A - 130KA ( Drawout )

AE5000-SW ACB 3P 5000A - 130KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 130KA ( Drawout )

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 130KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 100KA ( Drawout )

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 100KA ( Drawout )

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 100KA ( Drawout)

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 100KA ( Drawout)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 100KA ( Drawout )

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 100KA ( Drawout )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 85KA ( Drawout )

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 85KA ( Drawout )

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 85KA ( Drawout)

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 85KA ( Drawout)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 85KA ( Drawout )

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 85KA ( Drawout )

Liên hệ

AE2000-SWA ACB 3P 2000A - 65KA ( Drawout )

AE2000-SWA ACB 3P 2000A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1600-SW ACB 3P 1600A - 65KA ( Drawout )

AE1600-SW ACB 3P 1600A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1250-SW ACB 3P 1250A - 65KA ( Drawout )

AE1250-SW ACB 3P 1250A - 65KA ( Drawout )

Liên hệ

AE1000-SW ACB 3P 1000A - 65KA ( Drawout)

AE1000-SW ACB 3P 1000A - 65KA ( Drawout)

Liên hệ

AE630-SW ACB 3P 630A - 65KA (Drawout)

AE630-SW ACB 3P 630A - 65KA (Drawout)

Liên hệ

AE6300-SW ACB 4P 6300A - 130KA (Fixed )

AE6300-SW ACB 4P 6300A - 130KA (Fixed )

Liên hệ

AE5000-SW ACB 4P 5000A - 130KA ( Fixed )

AE5000-SW ACB 4P 5000A - 130KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SW ACB 4P 4000A - 130KA ( Fixed )

AE4000-SW ACB 4P 4000A - 130KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 100KA ( Fixed )

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 100KA ( Fixed )

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 100KA ( Fixed)

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 100KA ( Fixed)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 100KA ( Fixed )

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 85KA ( Fixed )

AE4000-SWA ACB 4P 4000A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 85KA ( Fixed )

AE3200-SW ACB 4P 3200A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 85KA ( Fixed)

AE2500-SW ACB 4P 2500A - 85KA ( Fixed)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 85KA ( Fixed )

AE2000-SW ACB 4P 2000A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2000-SWA ACB 4P 2000A - 65KA ( Fixed )

AE2000-SWA ACB 4P 2000A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE1600-SW ACB 4P 1600A - 65KA ( Fixed)

AE1600-SW ACB 4P 1600A - 65KA ( Fixed)

Liên hệ

AE1250-SW ACB 4P 1250A - 65KA ( Fixed )

AE1250-SW ACB 4P 1250A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE1000-SW ACB 4P 1000A - 65KA ( Fixed )

AE1000-SW ACB 4P 1000A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE630-SW ACB 4P 630A - 65KA ( Fixed )

AE630-SW ACB 4P 630A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE6300-SW ACB 3P 6300A - 130KA (Fixed )

AE6300-SW ACB 3P 6300A - 130KA (Fixed )

Liên hệ

AE5000-SW ACB 3P 5000A - 130KA ( Fixed )

AE5000-SW ACB 3P 5000A - 130KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 130KA ( Fixed )

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 130KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 100KA ( Fixed )

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 100KA ( Fixed )

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 100KA ( Fixed)

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 100KA ( Fixed)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 100KA ( Fixed )

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 100KA ( Fixed )

AE4000-SW ACB 3P 4000A - 100KA ( Fixed )

Liên hệ

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 85KA ( Fixed )

AE4000-SWA ACB 3P 4000A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 85KA ( Fixed )

AE3200-SW ACB 3P 3200A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 85KA ( Fixed)

AE2500-SW ACB 3P 2500A - 85KA ( Fixed)

Liên hệ

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 85KA ( Fixed )

AE2000-SW ACB 3P 2000A - 85KA ( Fixed )

Liên hệ

AE2000-SWA ACB 3P 2000A - 65KA ( Fixed )

AE2000-SWA ACB 3P 2000A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE1600-SW ACB 3P 1600A - 65KA ( Fixed)

AE1600-SW ACB 3P 1600A - 65KA ( Fixed)

Liên hệ

AE1250-SW ACB 3P 1250A - 65KA ( Fixed )

AE1250-SW ACB 3P 1250A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE1000-SW ACB 3P 1000A - 65KA ( Fixed )

AE1000-SW ACB 3P 1000A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

AE630-SW ACB 3P 630A - 65KA ( Fixed )

AE630-SW ACB 3P 630A - 65KA ( Fixed )

Liên hệ

S-T80 Contactor coil coil 220V

S-T80 Contactor coil coil 220V

Liên hệ

S-T65 Contactor 3P coil 220V

S-T65 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T50 Contactor 3P coil 220V

S-T50 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T35 Contactor 3P coil 220V

S-T35 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T32 Contactor 3P coil 220V

S-T32 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T25 Contactor 3P coil 220V

S-T25 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T21 Contactor 3P coil 220V

S-T21 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T20 Contactor 3P coil 220V

S-T20 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T12 Contactor 3P coil 220V

S-T12 Contactor 3P coil 220V

Liên hệ

S-T10 contactor 3P coil 220V

S-T10 contactor 3P coil 220V

Liên hệ

NV63-SV (HS) ELCB 2P ( 5-63) -(15-30)mA - 15KA

NV63-SV (HS) ELCB 2P ( 5-63) -(15-30)mA - 15KA

Liên hệ

NV63-CV (HS) ELCB 2P (5 - 63)A - (5-63)A - 7.5KA

NV63-CV (HS) ELCB 2P (5 - 63)A - (5-63)A - 7.5KA

Liên hệ

NF250-HGV MCCB 2P (125 - 250)A 100KA

NF250-HGV MCCB 2P (125 - 250)A 100KA

Liên hệ

NF250-LGV MCCB 3P ( 125 - 250)A 50KA

NF250-LGV MCCB 3P ( 125 - 250)A 50KA

Liên hệ

NF250-HV MCCB 2P (125 - 160) 100KA

NF250-HV MCCB 2P (125 - 160) 100KA

Liên hệ

NF250-HGV MCCB 2P (125 - 160)A 100KA

NF250-HGV MCCB 2P (125 - 160)A 100KA

Liên hệ

NF160-LGV MCCB 2P (125-160)A -100KA

NF160-LGV MCCB 2P (125-160)A -100KA

Liên hệ

NF125-HGV MCCB 2P (16 - 125)A 100KA

NF125-HGV MCCB 2P (16 - 125)A 100KA

Liên hệ

NF125-LGV MCCB 2P (16 - 125)A 90KA

NF125-LGV MCCB 2P (16 - 125)A 90KA

Liên hệ

NF125-HV MCCB 2P (15 - 125)A 100KA

NF125-HV MCCB 2P (15 - 125)A 100KA

Liên hệ

NF63-HV MCCB 2P (10 - 63)A 25KA

NF63-HV MCCB 2P (10 - 63)A 25KA

Liên hệ

NF800-HEW MCCB 4P (800)A 70KA

NF800-HEW MCCB 4P (800)A 70KA

Liên hệ

NF630-HEW MCCB 4P ( 630)A 70KA

NF630-HEW MCCB 4P ( 630)A 70KA

Liên hệ

NF400-HEW MCCB 4P (400)A 70KA

NF400-HEW MCCB 4P (400)A 70KA

Liên hệ

NF250-HEV MCCB 4P (80 - 250)A 75KA

NF250-HEV MCCB 4P (80 - 250)A 75KA

Liên hệ

NF250-HGV MCCB 4P (125 - 250)A 75KA

NF250-HGV MCCB 4P (125 - 250)A 75KA

Liên hệ

NF250-HV MCCB 4P (175 - 250) 75KA

NF250-HV MCCB 4P (175 - 250) 75KA

Liên hệ

NF250-HV MCCB 4P (125 - 160) 75KA

NF250-HV MCCB 4P (125 - 160) 75KA

Liên hệ

NF125-HEV MCCB 4P (16 - 125)A 75KA

NF125-HEV MCCB 4P (16 - 125)A 75KA

Liên hệ

NF160-HGV MCCB 3P ( 125 - 160)A 75KA

NF160-HGV MCCB 3P ( 125 - 160)A 75KA

Liên hệ

NF125-HGV MCCB 4P (16 - 125)A 75KA

NF125-HGV MCCB 4P (16 - 125)A 75KA

Liên hệ

NF250-LGV MCCB 4P ( 125 - 250)A 50KA

NF250-LGV MCCB 4P ( 125 - 250)A 50KA

Liên hệ

NF160-LGV MCCB 4P (125-160)A -50KA

NF160-LGV MCCB 4P (125-160)A -50KA

Liên hệ

NF125-LGV MCCB 4P (16 - 125)A 50KA

NF125-LGV MCCB 4P (16 - 125)A 50KA

Liên hệ

NF125-HV MCCB 4P (15 - 125)A 50KA

NF125-HV MCCB 4P (15 - 125)A 50KA

Liên hệ

NF63-HV MCCB 4P (10 - 63)A 10KA

NF63-HV MCCB 4P (10 - 63)A 10KA

Liên hệ

NF1600-SEW MCCB 4P (1600)A 85KA

NF1600-SEW MCCB 4P (1600)A 85KA

Liên hệ

NF1250-SEW MCCB 4P (1250)A -85KA

NF1250-SEW MCCB 4P (1250)A -85KA

Liên hệ

NF1000-SEW MCCB 4P ( 1000 )A 85KA

NF1000-SEW MCCB 4P ( 1000 )A 85KA

Liên hệ

NF800-SEW MCCB 4P ( 800 )A 50KA

NF800-SEW MCCB 4P ( 800 )A 50KA

Liên hệ

 NF630-SEW MCCB 4P (630)A -50KA

NF630-SEW MCCB 4P (630)A -50KA

Liên hệ

NF630-SW MCCB 4P ( 500 - 630)A 50KA

NF630-SW MCCB 4P ( 500 - 630)A 50KA

Liên hệ

NF400-SEW MCCB 4P ( 400 )A 50KA

NF400-SEW MCCB 4P ( 400 )A 50KA

Liên hệ

NF400-SW MCCB 4P ( 250 - 400)A 45KA

NF400-SW MCCB 4P ( 250 - 400)A 45KA

Liên hệ

NF250-SEV MCCB 4P( 80 - 250)A 36KA

NF250-SEV MCCB 4P( 80 - 250)A 36KA

Liên hệ

NF250-SGV MCCB 4P ( 125 - 250) 36KA

NF250-SGV MCCB 4P ( 125 - 250) 36KA

Liên hệ

NF250-SV MCCB 4P ( 175 - 250)A -36KA

NF250-SV MCCB 4P ( 175 - 250)A -36KA

Liên hệ

NF250-SV MCCB 4P ( 100 - 160)A - 36KA

NF250-SV MCCB 4P ( 100 - 160)A - 36KA

Liên hệ

NF125-SEV MCCB 4P ( 16-125) 36KA

NF125-SEV MCCB 4P ( 16-125) 36KA

Liên hệ

NF160-SGV MCCB 4P ( 125 -160)A 36KA

NF160-SGV MCCB 4P ( 125 -160)A 36KA

Liên hệ

NF125-SGV MCCB 4P ( 16 - 125) 36KA

NF125-SGV MCCB 4P ( 16 - 125) 36KA

Liên hệ

NV125-SV MCCB 4P (15-125)A - 30KA

NV125-SV MCCB 4P (15-125)A - 30KA

Liên hệ

NF63-SV MCCB 4P ( 3 - 63 )A 7.5KA

NF63-SV MCCB 4P ( 3 - 63 )A 7.5KA

Liên hệ

NV400-HEV (TD) ELCB 4P ( 400)A -(100-500)mA -70KA

NV400-HEV (TD) ELCB 4P ( 400)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NV125-HEV (TD) ELCB 4P (63-125)A - (100-500)mA -75KA

NV125-HEV (TD) ELCB 4P (63-125)A - (100-500)mA -75KA

Liên hệ

NV120-HV (TD) ELCB 4P (200-250) -(100-500)mA -75KA

NV120-HV (TD) ELCB 4P (200-250) -(100-500)mA -75KA

Liên hệ

NV125-HV (TD) ELCB 4P (20-125)A -(100-500)mA - 50KA

NV125-HV (TD) ELCB 4P (20-125)A -(100-500)mA - 50KA

Liên hệ

NV800-HEW (TD) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -70KA

NV800-HEW (TD) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NV630-HEV (TD) ELCB 3P ( 630)A -(100-500)mA -70KA

NV630-HEV (TD) ELCB 3P ( 630)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NV400-HEV (TD) ELCB 3P ( 400)A -(100-500)mA -70KA

NV400-HEV (TD) ELCB 3P ( 400)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NV125-HEV (TD) ELCB 3P (63-125)A - (100-500)mA -75KA

NV125-HEV (TD) ELCB 3P (63-125)A - (100-500)mA -75KA

Liên hệ

NNV800-HEW (TD) ELCB 3P ( 800)A - (100-500)mA- 70KA

NNV800-HEW (TD) ELCB 3P ( 800)A - (100-500)mA- 70KA

Liên hệ

NV250-HV (TD) ELCB 3P (125-150)A -(100-500) -75KA

NV250-HV (TD) ELCB 3P (125-150)A -(100-500) -75KA

Liên hệ

NV125-HV (TD) ELCB 3P (20-75)A -(100-500)mA - 50KA

NV125-HV (TD) ELCB 3P (20-75)A -(100-500)mA - 50KA

Liên hệ

NV125-SEV (TD) ELCB 4P ( 63-125)A -(100-500)mA - 36KA

NV125-SEV (TD) ELCB 4P ( 63-125)A -(100-500)mA - 36KA

Liên hệ

NV630-SEW (TD) ELCB 4P (630)A -(100-500)mA - 50KA

NV630-SEW (TD) ELCB 4P (630)A -(100-500)mA - 50KA

Liên hệ

NV400-SEW ( TD) ELCB 4P(400)A -(100-500)mA -50KA

NV400-SEW ( TD) ELCB 4P(400)A -(100-500)mA -50KA

Liên hệ

NV250-SV (TD) ELCB 4P( 125-250)A -(100-500)mA -36KA

NV250-SV (TD) ELCB 4P( 125-250)A -(100-500)mA -36KA

Liên hệ

NV125-SV (TD) ELCB 4P (20-250) -(100_200)mA -30KA

NV125-SV (TD) ELCB 4P (20-250) -(100_200)mA -30KA

Liên hệ

NV125-SEV (TD) ELCB 3P ( 63-125)A -(100-500)mA - 36KA

NV125-SEV (TD) ELCB 3P ( 63-125)A -(100-500)mA - 36KA

Liên hệ

NV800-SEW (TD) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -50KA

NV800-SEW (TD) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -50KA

Liên hệ

NV630-SEW (TD) ELCB 3P (630)A -(100-500)mA- 50KA

NV630-SEW (TD) ELCB 3P (630)A -(100-500)mA- 50KA

Liên hệ

NV630-SW (TD) ELCB 3P ( 500-630)A -(100-500)mA -50KA

NV630-SW (TD) ELCB 3P ( 500-630)A -(100-500)mA -50KA

Liên hệ

NV400-SEW ( TD) ELCB 3P(400)A -(100-500)mA -50KA

NV400-SEW ( TD) ELCB 3P(400)A -(100-500)mA -50KA

Liên hệ

NV400-SW ( TD) ELCB 3P (250-400)A -(100-500)mA - 45KA

NV400-SW ( TD) ELCB 3P (250-400)A -(100-500)mA - 45KA

Liên hệ

NV250-SV (TD) ELCB 3P( 125-250)A -(100-500)mA -36KA

NV250-SV (TD) ELCB 3P( 125-250)A -(100-500)mA -36KA

Liên hệ

NV125-SV (TD) ELCB 3P (20-125) -(100-200)mA -30KA

NV125-SV (TD) ELCB 3P (20-125) -(100-200)mA -30KA

Liên hệ

NV400-CW (TD) ELCB 3P (250-400)A -(100-500)mA -36KA

NV400-CW (TD) ELCB 3P (250-400)A -(100-500)mA -36KA

Liên hệ

NV250-CV (TD) ELCB 3P (125-250)A -(100-500)mA -25KA

NV250-CV (TD) ELCB 3P (125-250)A -(100-500)mA -25KA

Liên hệ

NV125-CV (TD) ELCB 3P (60-125)A -(100-500) -10KA

NV125-CV (TD) ELCB 3P (60-125)A -(100-500) -10KA

Liên hệ

NV400-HEW (HS) ELCB 4P (400)A -(30-500)mA -70KA

NV400-HEW (HS) ELCB 4P (400)A -(30-500)mA -70KA

Liên hệ

NV125-HEV (HS) ELCB 4P ( 63-125)A -(30-500)A -75KA

NV125-HEV (HS) ELCB 4P ( 63-125)A -(30-500)A -75KA

Liên hệ

NV250-HV (HS) ELCB 4P (150-250)A -(100-500)A -75KA

NV250-HV (HS) ELCB 4P (150-250)A -(100-500)A -75KA

Liên hệ

NV125-HV (HS) ELCB 4P ( 15-125)A -(30-500)A -50KA

NV125-HV (HS) ELCB 4P ( 15-125)A -(30-500)A -50KA

Liên hệ

NV800-HEW (HS) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -70KA

NV800-HEW (HS) ELCB 3P (800)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NF630-HEW (HS) ELCB 3P (630)A -(100-500)mA -70KA

NF630-HEW (HS) ELCB 3P (630)A -(100-500)mA -70KA

Liên hệ

NF400-HEW (HS) ELCB 3P (400)A -(30-500)mA - 70KA

NF400-HEW (HS) ELCB 3P (400)A -(30-500)mA - 70KA

Liên hệ

NV250-HEV (HS) ELCB 3P(125-250)A -(100-500)mA -75KA

NV250-HEV (HS) ELCB 3P(125-250)A -(100-500)mA -75KA

Liên hệ

NV125-HEV (HS) ELCB 3P ( 75)A - (30)A -75KA

NV125-HEV (HS) ELCB 3P ( 75)A - (30)A -75KA

Liên hệ

NV125-HEV (HS) ELCB 3P ( 63-125)A -(30-500)A -75KA

NV125-HEV (HS) ELCB 3P ( 63-125)A -(30-500)A -75KA

Liên hệ

NV250-HV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)A -75KA

NV250-HV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)A -75KA

Liên hệ

NV125-HV (HS) ELCB 3P ( 15-125)A -(30-500)A -50KA

NV125-HV (HS) ELCB 3P ( 15-125)A -(30-500)A -50KA

Liên hệ

NV63-HV (HS) ELCB 3P (15-63)A -(15-500)mA -10KA

NV63-HV (HS) ELCB 3P (15-63)A -(15-500)mA -10KA

Liên hệ

NV250-SV (HS) ELCB 4P (125-250)A -(30-500)mA - 36KA

NV250-SV (HS) ELCB 4P (125-250)A -(30-500)mA - 36KA

Liên hệ

NV125-SEV (HS) ELCB 4P (63-125)A-(30-500)mA- 36KA

NV125-SEV (HS) ELCB 4P (63-125)A-(30-500)mA- 36KA

Liên hệ

NV125-SV (HS) ELCB 4P (15-125)A -(30-500)mA - 30KA

NV125-SV (HS) ELCB 4P (15-125)A -(30-500)mA - 30KA

Liên hệ

NV250-SEV (HS) ELCB 3P (125-250)A- 30mA - 36KA

NV250-SEV (HS) ELCB 3P (125-250)A- 30mA - 36KA

Liên hệ

NV125-SEV (HS) ELCB 3P (63-125)A-(30-500)mA- 36KA

NV125-SEV (HS) ELCB 3P (63-125)A-(30-500)mA- 36KA

Liên hệ

NV630-SW (HS) ELCB 3P(500-630)A -(100-500)mA -50KA

NV630-SW (HS) ELCB 3P(500-630)A -(100-500)mA -50KA

Liên hệ

NV400-SW (HS) ELCB 3P (250-400)A -(30-500)mA -45KA

NV400-SW (HS) ELCB 3P (250-400)A -(30-500)mA -45KA

Liên hệ

NV250-SV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)mA - 36KA

NV250-SV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)mA - 36KA

Liên hệ

NV125-SV (HS) ELCB 3P (15-125)A -(30-500)mA - 30KA

NV125-SV (HS) ELCB 3P (15-125)A -(30-500)mA - 30KA

Liên hệ

NV63-SV (HS) ELCB 3P ( 5-63) -(15-500)mA - 7.5KA

NV63-SV (HS) ELCB 3P ( 5-63) -(15-500)mA - 7.5KA

Liên hệ

NV32-SV(HS) ELCB 3P (5-32)A -(15-500)mA - 5KA

NV32-SV(HS) ELCB 3P (5-32)A -(15-500)mA - 5KA

Liên hệ

NV630-CW (HS) ELCB 3P (500-630) -(100-500)mA -36KA

NV630-CW (HS) ELCB 3P (500-630) -(100-500)mA -36KA

Liên hệ

NV400-CW ELCB 3P (250-400)A -(30-500)mA -36KA

NV400-CW ELCB 3P (250-400)A -(30-500)mA -36KA

Liên hệ

NV250-CV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)mA- 25KA

NV250-CV (HS) ELCB 3P (125-250)A -(30-500)mA- 25KA

Liên hệ

NV125-CV (HS) ELCB 3P (60 -125)A - (15-500)mA - 10KA

NV125-CV (HS) ELCB 3P (60 -125)A - (15-500)mA - 10KA

Liên hệ

NV63-CV (HS) ELCB 3P (5 - 63)A - (15-500)mA - 5KA

NV63-CV (HS) ELCB 3P (5 - 63)A - (15-500)mA - 5KA

Liên hệ

NV30-SC (HS) ELCB 3P (5 - 20)A - 100mA - 2.5KA

NV30-SC (HS) ELCB 3P (5 - 20)A - 100mA - 2.5KA

Liên hệ

NV30-SC (HS) MCCB 3P (5 - 30)A - 30mA - 2.5KA

NV30-SC (HS) MCCB 3P (5 - 30)A - 30mA - 2.5KA

Liên hệ

NV30-SC (HS) MCCB 3P (5 - 15)A - 15mA - 2.5KA

NV30-SC (HS) MCCB 3P (5 - 15)A - 15mA - 2.5KA

Liên hệ

NF800-HEW MCCB 3P (800)A 70KA

NF800-HEW MCCB 3P (800)A 70KA

Liên hệ

NF630-HEW MCCB 3P ( 630)A 70KA

NF630-HEW MCCB 3P ( 630)A 70KA

Liên hệ

NF400-HEW MCCB 3P (400)A 70KA

NF400-HEW MCCB 3P (400)A 70KA

Liên hệ

NF250-HEV MCCB 3P (80 - 250)A 75KA

NF250-HEV MCCB 3P (80 - 250)A 75KA

Liên hệ

NF250-HGV MCCB 3P (125 - 250)A 75KA

NF250-HGV MCCB 3P (125 - 250)A 75KA

Liên hệ

NF250-HV MCCB 3P (175 - 250) 75KA

NF250-HV MCCB 3P (175 - 250) 75KA

Liên hệ

NF250-HV MCCB 3P (125 - 160) 75KA

NF250-HV MCCB 3P (125 - 160) 75KA

Liên hệ

NF125-HEV MCCB 3P (16 - 125)A 75KA

NF125-HEV MCCB 3P (16 - 125)A 75KA

Liên hệ

NF160-HGV MCCB 3P ( 125 - 160)A 75KA

NF160-HGV MCCB 3P ( 125 - 160)A 75KA

Liên hệ

NF125-HGV MCCB 3P (16 - 125)A 75KA

NF125-HGV MCCB 3P (16 - 125)A 75KA

Liên hệ

NF250-LGV MCCB 3P ( 125 - 250)A 50KA

NF250-LGV MCCB 3P ( 125 - 250)A 50KA

Liên hệ

NF125-LGV MCCB 3P (125 - 160)A 50KA

NF125-LGV MCCB 3P (125 - 160)A 50KA

Liên hệ

NF125-LGV MCCB 3P (16 - 125)A 50KA

NF125-LGV MCCB 3P (16 - 125)A 50KA

Liên hệ

NF125-HV MCCB 3P (15 - 125)A 50KA

NF125-HV MCCB 3P (15 - 125)A 50KA

Liên hệ

NF63-HV MCCB 3P (10 - 63)A 10KA

NF63-HV MCCB 3P (10 - 63)A 10KA

Liên hệ

NF1600-SEW MCCB 3P (1600)A 85KA

NF1600-SEW MCCB 3P (1600)A 85KA

Liên hệ

NF1200-SEW MCCB 3P (1250)A 85KA

NF1200-SEW MCCB 3P (1250)A 85KA

Liên hệ

NF1000-SEW MCCB 3P (1000)A 85KA

NF1000-SEW MCCB 3P (1000)A 85KA

Liên hệ

NF800-SEW MCCB 3P ( 800 )A 50KA

NF800-SEW MCCB 3P ( 800 )A 50KA

Liên hệ

NF630-SEW MCCB 3P ( 630 )A 50KA

NF630-SEW MCCB 3P ( 630 )A 50KA

Liên hệ

NF630-SW MCCB 3P ( 500 - 630)A 50KA

NF630-SW MCCB 3P ( 500 - 630)A 50KA

Liên hệ

NF400-SEW MCCB 3P ( 400 )A 50KA

NF400-SEW MCCB 3P ( 400 )A 50KA

Liên hệ

NF400-SW MCCB 3P ( 250 - 400) 45KA

NF400-SW MCCB 3P ( 250 - 400) 45KA

Liên hệ

NF250-SEV MCCB ( 80 - 250)A 36KA

NF250-SEV MCCB ( 80 - 250)A 36KA

Liên hệ

NF250-SGV MCCB 3P ( 125 - 250) 36KA

NF250-SGV MCCB 3P ( 125 - 250) 36KA

Liên hệ

NF125-SEV MCCB 3P ( 10-160) 36KA

NF125-SEV MCCB 3P ( 10-160) 36KA

Liên hệ

NF125-SEV MCCB 3P ( 16-125) 36KA

NF125-SEV MCCB 3P ( 16-125) 36KA

Liên hệ

NF160-SGV MCCB 3P ( 125 -160)A 36KA

NF160-SGV MCCB 3P ( 125 -160)A 36KA

Liên hệ

NF125-SGV MCCB 3P ( 16 - 125) 36KA

NF125-SGV MCCB 3P ( 16 - 125) 36KA

Liên hệ

NF125-SV MCCB 3P ( 15 - 125)A 30KA

NF125-SV MCCB 3P ( 15 - 125)A 30KA

Liên hệ

NF63-SV MCCB 3P ( 3 - 63 )A 7.5KA

NF63-SV MCCB 3P ( 3 - 63 )A 7.5KA

Liên hệ

NF32-SV MCCB 3P ( 3 - 32)A 5KA

NF32-SV MCCB 3P ( 3 - 32)A 5KA

Liên hệ

NF400-SW MCCB 2P ( 250 - 630) 85KA

NF400-SW MCCB 2P ( 250 - 630) 85KA

Liên hệ

NF250-SGV MCCB 2P ( 125 - 250) 85KA

NF250-SGV MCCB 2P ( 125 - 250) 85KA

Liên hệ

NF250-SV MCCB 2P ( 125 - 160)

NF250-SV MCCB 2P ( 125 - 160)

Liên hệ

NF125-SGV MCCB 2P ( 16 - 125) 85KA

NF125-SGV MCCB 2P ( 16 - 125) 85KA

Liên hệ

NF125-SV MCCB 2P ( 15 - 125) 50KA

NF125-SV MCCB 2P ( 15 - 125) 50KA

Liên hệ

MCCB 2P ( 3 - 63)A 15KA

MCCB 2P ( 3 - 63)A 15KA

Liên hệ

NF32-SV MCCB 2P ( 3 - 32)A 7.5KA

NF32-SV MCCB 2P ( 3 - 32)A 7.5KA

Liên hệ

NF630-CW MCCB 3P ( 800) 36KA

NF630-CW MCCB 3P ( 800) 36KA

Liên hệ

NF630-CW MCCB 3P ( 500 - 630) 36KA

NF630-CW MCCB 3P ( 500 - 630) 36KA

Liên hệ

NF400-CW MCCB 2P ( 250 - 400)A 36KA

NF400-CW MCCB 2P ( 250 - 400)A 36KA

Liên hệ

NF250-CV MCCB 3P ( 125 - 250)A 25KA

NF250-CV MCCB 3P ( 125 - 250)A 25KA

Liên hệ

NF125-CV MCCB 3P ( 50 - 125)A 10KA

NF125-CV MCCB 3P ( 50 - 125)A 10KA

Liên hệ

NF63-CV MCCB 3P ( 3-63)A 5KA

NF63-CV MCCB 3P ( 3-63)A 5KA

Liên hệ

NF30-CS MCCB 3P ( 3-30)A 1.5KA

NF30-CS MCCB 3P ( 3-30)A 1.5KA

Liên hệ

NF630-CW MCCB 2P ( 500 - 630) 50KA

NF630-CW MCCB 2P ( 500 - 630) 50KA

Liên hệ

NF400-CW MCCB 2P ( 250 - 400)A 50KA

NF400-CW MCCB 2P ( 250 - 400)A 50KA

Liên hệ

NF250-CV MCCB 2P ( 125 - 250)A 36KA

NF250-CV MCCB 2P ( 125 - 250)A 36KA

Liên hệ

NF125-CV MCCB 2P ( 50 - 125)A 30KA

NF125-CV MCCB 2P ( 50 - 125)A 30KA

Liên hệ

NF63-CV MCCB 2P ( 3-63)A 7.5KA

NF63-CV MCCB 2P ( 3-63)A 7.5KA

Liên hệ

NF30-CS MCCB 2P ( 3-30)A 2.5KA

NF30-CS MCCB 2P ( 3-30)A 2.5KA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 300mA

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 300mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 300mA

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 300mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 100mA

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 100mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 100mA

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 100mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 30mA

BVW-T RCCB 3P+N (40-63) 30mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 30mA

BVW-T RCCB 3P+N (16-32) 30mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 300mA

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 300mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 300mA

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 300mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 100mA

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 100mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 100mA

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 100mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 30mA

BVW-T RCCB 1P+N (40-63) 30mA

Liên hệ

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 30mA

BVW-T RCCB 1P+N (16-32) 30mA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (125)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (125)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (100)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (100)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (80)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (80)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (50-63)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (50-63)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (40)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (40)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (25-32)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (25-32)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (10-20)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (10-20)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 4P (6)A 10KA

BHW - T10 MCB 4P (6)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 3P (125)A 10KA

BHW - T10 MCB 3P (125)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 3P (100)A 10KA

BHW - T10 MCB 3P (100)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 3P (80)A 10KA

BHW - T10 MCB 3P (80)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 3P (40-63)A 10KA

BHW - T10 MCB 3P (40-63)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 3P (6-32)A 10KA

BHW - T10 MCB 3P (6-32)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (125)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (125)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (100)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (100)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (80)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (80)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (40 - 63)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (40 - 63)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (6 - 32)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (6 - 32)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 2P (3-4)A 10KA

BHW - T10 MCB 2P (3-4)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (125)A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (125)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (100)A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (100)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (80) A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (80) A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (40-63)A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (40-63)A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (6-32A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (6-32A 10KA

Liên hệ

BHW - T10 MCB 1P (3-4)A 10KA

BHW - T10 MCB 1P (3-4)A 10KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 4P (40-63)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 4P (40-63)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 4P (6-32)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 4P (6-32)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 3P (40-63)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 3P (40-63)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 3P (6-32)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 3P (6-32)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 2P (40-63)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 2P (40-63)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 2P (6-32)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 2P (6-32)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 2P (3-4)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 2P (3-4)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P (40-63)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P (40-63)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P+N (6-32)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P+N (6-32)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P+N (3-4)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P+N (3-4)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P (40-63)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P (40-63)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P (6-32)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P (6-32)A - 4.5KA

Liên hệ

BHW-T4 MCB 1P (3-4)A - 4.5KA

BHW-T4 MCB 1P (3-4)A - 4.5KA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 300mA

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 100mA

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 100mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 40A - 30mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 32A - 30mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 25A - 30mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 20A - 30mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 16A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 63A - 300mA

BV-D RCCB 4P 63A - 300mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 40A - 300mA

BV-D RCCB 4P 40A - 300mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 25A - 300mA

BV-D RCCB 4P 25A - 300mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 63A - 30mA

BV-D RCCB 4P 63A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 40A - 30mA

BV-D RCCB 4P 40A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 4P 25A - 30mA

BV-D RCCB 4P 25A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 463A - 300mA

BV-D RCCB 2P 463A - 300mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 40A - 300mA

BV-D RCCB 2P 40A - 300mA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 10A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 25A - 300mA

BV-D RCCB 2P 25A - 300mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 63A - 30mA

BV-D RCCB 2P 63A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 40A - 30mA

BV-D RCCB 2P 40A - 30mA

Liên hệ

BV-D RCCB 2P 25A - 30mA

BV-D RCCB 2P 25A - 30mA

Liên hệ

KB-D MCB 4P 63A

KB-D MCB 4P 63A

Liên hệ

KB-D MCB 4P 32A

KB-D MCB 4P 32A

Liên hệ

KB-D MCB 3P 63A

KB-D MCB 3P 63A

Liên hệ

KB-D MCB 3P 32A

KB-D MCB 3P 32A

Liên hệ

KB-D MCB 2P 63A

KB-D MCB 2P 63A

Liên hệ

KB-D MCB 2P 32A

KB-D MCB 2P 32A

Liên hệ

KB-D MCB 1P 63A

KB-D MCB 1P 63A

Liên hệ

KB-D MCB 1P 32A

KB-D MCB 1P 32A

Liên hệ

BH-DN MCB 1P+N 20A - 4.5KA

BH-DN MCB 1P+N 20A - 4.5KA

Liên hệ

BH-DN MCB 1P+N 16A - 4.5KA

BH-DN MCB 1P+N 16A - 4.5KA

Liên hệ

BH-DN MCB 1P+N 10A - 4.5KA

BH-DN MCB 1P+N 10A - 4.5KA

Liên hệ

BH-DN MCB 1P+N 6A - 4.5KA

BH-DN MCB 1P+N 6A - 4.5KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P 63A - 10KA

BH-10 MCB 4P 63A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P 50A - 10KA

BH-10 MCB 4P 50A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P 40A - 10KA

BH-10 MCB 4P 40A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P (25-32)A - 10KA

BH-10 MCB 4P (25-32)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P (10-20)A - 10KA

BH-10 MCB 4P (10-20)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P 6A - 10KA

BH-10 MCB 4P 6A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P (2-4)A - 10KA

BH-10 MCB 4P (2-4)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 4P ( 0.5 - 1.6)A - 10KA

BH-10 MCB 4P ( 0.5 - 1.6)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P 63A - 10KA

BH-10 MCB 3P 63A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P 50A - 10KA

BH-10 MCB 3P 50A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P 40A - 10KA

BH-10 MCB 3P 40A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P 32A - 10KA

BH-10 MCB 3P 32A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P (25-32)A - 10KA

BH-10 MCB 3P (25-32)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P (10-20)A - 10KA

BH-10 MCB 3P (10-20)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P 6A - 10KA

BH-10 MCB 3P 6A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P (2-4)A - 10KA

BH-10 MCB 3P (2-4)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 3P (0.5- 1.6)A - 10KA

BH-10 MCB 3P (0.5- 1.6)A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 2P 63A - 10KA

BH-10 MCB 2P 63A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 2P 50A - 10KA

BH-10 MCB 2P 50A - 10KA

Liên hệ

BH-10 MCB 2P 40A - 10KA

BH-10 MCB 2P 40A - 10KA

Liên hệ

BH-D10 MCB 1P 40A - 10KA

BH-D10 MCB 1P 40A - 10KA

Liên hệ

BH-D10 MCB 1P (25-32)A - 10KA

BH-D10 MCB 1P (25-32)A - 10KA

Liên hệ

BH-D10 MCB 1P (6-20)A - 10KA

BH-D10 MCB 1P (6-20)A - 10KA

Liên hệ

BH-D10 MCB 1P (2-4)A - 10KA

BH-D10 MCB 1P (2-4)A - 10KA

Liên hệ

BH-D10 MCB 4P (0.5-1.6)A - 10KA

BH-D10 MCB 4P (0.5-1.6)A - 10KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P 63A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P 63A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P 50A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P 50A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P 40A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P 40A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P (25-32)A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P (25-32)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P (10-20)A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P (10-20)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P (3-6)A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P (3-6)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 4P MCB 4P (0.5-2)A - 6KA

BH-D6 4P MCB 4P (0.5-2)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P 63A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P 63A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P 50A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P 50A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P 40A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P 40A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P (10-32)A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P (10-32)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P (3-6)A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P (3-6)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 3P MCB 3P (0.5-2)A - 6KA

BH-D6 3P MCB 3P (0.5-2)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P 63A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P 63A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P 50A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P 50A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P 40A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P 40A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P (25-32)A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P (25-32)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P (10-20)A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P (10-20)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P (3-6)A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P (3-6)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 2P MCB 2P (0.5-2)A - 6KA

BH-D6 2P MCB 2P (0.5-2)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N 40A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N 40A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N (40)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N (40)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N (25-32)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N (25-32)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N (10-20)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N (10-20)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N (3-6)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N (3-6)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P+N (0.5-2)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P+N (0.5-2)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P 63A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P 63A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P 50A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P 50A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P 40A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P 40A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 6P (25-32)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 6P (25-32)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P (10-20)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P (10-20)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P (3-6)A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P (3-6)A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 1P MCB 1P 1A - 6KA

BH-D6 1P MCB 1P 1A - 6KA

Liên hệ

BH-D6 MCB 1P (0.5-2)A- 6KA

BH-D6 MCB 1P (0.5-2)A- 6KA

Liên hệ

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 30mA

BV-DN RCBO 1P+N 6A - 30mA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo