Phích cắm + Ổ cắm công nghiệp

Phích cắm + Ổ cắm công nghiệp, Phich cam + O cam cong nghiep

Chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp Phích cắm + Ổ cắm công nghiệp, (Phich cam + O cam cong nghiep)

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 16A - 4P - 400V -6H -IP67

Mã sản phẩm: F3142 - 6

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 253
Số lượng:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

BỘ CHIA Ổ CẮM 16A - 3P - 230V

BỘ CHIA Ổ CẮM 16A - 3P - 230V

Liên hệ

Ổ CẮM CHIA 3 NGÃ 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM CHIA 3 NGÃ 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM CHIA 3 NGÃ 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM CHIA 3 NGÃ 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 63A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 5P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 5P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 4P - 230V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 4P - 230V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 3P - 230V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 125A - 3P - 230V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 5P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 5P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 4P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 4P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 3P - 230V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 63A - 3P - 230V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 5P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 5P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 4P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 4P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 3P - 230V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 32A - 3P - 230V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 16A - 5P - 400V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 16A - 5P - 400V -6H -IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 16A - 3P - 230V -6H -IP67

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG THẲNG 16A - 3P - 230V -6H -IP67

Liên hệ

PIN DÙNG CHO TIMER TB118

PIN DÙNG CHO TIMER TB118

Liên hệ

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

Liên hệ

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 20A

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 20A

Liên hệ

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

Liên hệ

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

SPST Type : 220V - 240V, 50Hz, 15A

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 3P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 125A - 3P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67

Ổ CẮM GẮN NỔI 63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 4P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM GẮN NỔI 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67

Ổ CẮM ÂM 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 5P - 400V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 5P - 400V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 4P - 400V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 4P - 400V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 3P - 230V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 125A - 3P - 230V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 5P - 400V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 5P - 400V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 4P - 400V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 4P - 400V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 3P - 230V -6H - IP66/67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 63A - 3P - 230V -6H - IP66/67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V -6H - IP67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V -6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V -6H - IP67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V -6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V -6H - IP67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V -6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V -6H - IP67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V -6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V -6H - IP67

Ổ CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V -6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 2P - 230V - 10H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 2P - 230V - 10H - IP67

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 5P - 400V - 6H - IP67

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 4P - 400V - 6H - IP67

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 3P - 230V - 6H - IP67

PHICH CAM DI ĐỘNG 125A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 63A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 63A - 4P - 400V - 6H - IP67

PHICH CAM DI ĐỘNG 63A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 63A - 3P - 230V - 6H - IP67

PHICH CAM DI ĐỘNG 63A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP67

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP67

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM ÂM DẠNG NGHIÊNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM GẮN ÂM 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V -6H - IP44

Ổ CẮM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V -6H - IP44

Liên hệ

Ô CẮM GẮN NỔI 32A - 4P - 400V 6H - IP44

Ô CẮM GẮN NỔI 32A - 4P - 400V 6H - IP44

Liên hệ

Ô CẮM GẮN NỔI 32A - 3P - 230V 6H - IP44

Ô CẮM GẮN NỔI 32A - 3P - 230V 6H - IP44

Liên hệ

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 5P - 400V 6H - IP44

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 5P - 400V 6H - IP44

Liên hệ

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 4P - 400V 6H - IP44

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 4P - 400V 6H - IP44

Liên hệ

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 3P - 230V 6H - IP44

Ô CẮM GẮN NỔI 16A - 3P - 230V 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 400V -6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 400V -6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V -6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V -6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V -6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V -6H - IP44

Liên hệ

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

PHICH CAM DI ĐỘNG 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

PHICH CAM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

PHICH CAM DI ĐỘNG 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 5P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Liên hệ

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 16A - 3P - 230V - 6H - IP44

Liên hệ

ĐẾ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC IP44

ĐẾ NỔI CHO Ổ CẮM ÂM KHÔNG KÍN NƯỚC IP44

Liên hệ

Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 2P +E 16A - 250V IP54

Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 2P +E 16A - 250V IP54

Liên hệ

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 20

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 20

Liên hệ

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 44

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 44

Liên hệ

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 44

PHÍCH CẮM BẰNG NHỰA 2P +E 16A - 250V IP 44

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (20 - 28)

TỦ ĐIỆN - Modules (20 - 28)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (18 - 26)

TỦ ĐIỆN - Modules (18 - 26)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (12 - 20)

TỦ ĐIỆN - Modules (12 - 20)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (10 - 14)

TỦ ĐIỆN - Modules (10 - 14)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (5 - 10)

TỦ ĐIỆN - Modules (5 - 10)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (4 - 8)

TỦ ĐIỆN - Modules (4 - 8)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (4 - 8)

TỦ ĐIỆN - Modules (4 - 8)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (2 - 4)

TỦ ĐIỆN - Modules (2 - 4)

Liên hệ

TỦ ĐIỆN - Modules (2 - 4)

TỦ ĐIỆN - Modules (2 - 4)

Liên hệ

ELCB 2P (100)A - 30mA - 25KA

ELCB 2P (100)A - 30mA - 25KA

Liên hệ

ELCB 2P (60)A - 30mA - 10KA

ELCB 2P (60)A - 30mA - 10KA

Liên hệ

ELCB 2P (50)A - 30mA - 2.5KA

ELCB 2P (50)A - 30mA - 2.5KA

Liên hệ

ELCB 2P (30)A - (15 - 30)mA - 1.5KA

ELCB 2P (30)A - (15 - 30)mA - 1.5KA

Liên hệ

ELCB 2P (30)A - 30mA - 1.5KA

ELCB 2P (30)A - 30mA - 1.5KA

Liên hệ

ELCB 2P (30)A - (15 - 30)mA - 1.5KA

ELCB 2P (30)A - (15 - 30)mA - 1.5KA

Liên hệ

MCCB 2P (6 - 40)A 1.5KA

MCCB 2P (6 - 40)A 1.5KA

Liên hệ

MCCB 2P (400)A 50KA

MCCB 2P (400)A 50KA

Liên hệ

MCCB 3P (250)A 50KA

MCCB 3P (250)A 50KA

Liên hệ

MCCB 3P (175 - 225)A 50KA

MCCB 3P (175 - 225)A 50KA

Liên hệ

MCCB 3P (125 - 150)A 50KA

MCCB 3P (125 - 150)A 50KA

Liên hệ

MCCB 3P (75 - 100)A 50KA

MCCB 3P (75 - 100)A 50KA

Liên hệ

MCCB 3P (40 - 60)A 10KA

MCCB 3P (40 - 60)A 10KA

Liên hệ

MCCB 3P (10 - 30)A 2.5KA

MCCB 3P (10 - 30)A 2.5KA

Liên hệ

MCCB 2P (75 - 100)A 50KA

MCCB 2P (75 - 100)A 50KA

Liên hệ

MCCB 2P (60)A 5KA

MCCB 2P (60)A 5KA

Liên hệ

MCCB 2P (40- 50)A 10KA

MCCB 2P (40- 50)A 10KA

Liên hệ

MCB 4P (100)A - 10KA

MCB 4P (100)A - 10KA

Liên hệ

MCB 1P (80)A - 10KA

MCB 1P (80)A - 10KA

Liên hệ

MCB 4P (50 -63)A - 6KA

MCB 4P (50 -63)A - 6KA

Liên hệ

MCB 4P (6 -40)A - 6KA

MCB 4P (6 -40)A - 6KA

Liên hệ

MCB 3P (100)A - 10KA

MCB 3P (100)A - 10KA

Liên hệ

MCB 3P (80)A - 10KA

MCB 3P (80)A - 10KA

Liên hệ

MCB 3P (50-63)A - 6KA

MCB 3P (50-63)A - 6KA

Liên hệ

MCB 3P (6 -40)A - 6KA

MCB 3P (6 -40)A - 6KA

Liên hệ

MCB 2P (100)A - 10KA

MCB 2P (100)A - 10KA

Liên hệ

MCB 2P (80)A - 10KA

MCB 2P (80)A - 10KA

Liên hệ

MCB 2P (50 -63)A - 6KA

MCB 2P (50 -63)A - 6KA

Liên hệ

MCB 2P (6 -40)A - 6KA

MCB 2P (6 -40)A - 6KA

Liên hệ

MCB 1P (100)A - 10KA

MCB 1P (100)A - 10KA

Liên hệ

MCB 1P (80)A - 10KA

MCB 1P (80)A - 10KA

Liên hệ

MCB 1P (50 -63)A - 6KA

MCB 1P (50 -63)A - 6KA

Liên hệ

MCB 1P (6 -40)A - 6KA

MCB 1P (6 -40)A - 6KA

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo