THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP

Điện BBE

Công ty Cổ Phần Điện BBE được thành lập vào năm 2015, là nhà cung cấp và phân phối uy tín hàng đầu các thiết bị điện, các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc truyền tải, phân phối, điều khiển và tự động hóa hệ thống điện hiện nay.

Email: vannhat.bbe@gmail.com

Website: vuadien.com

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

Tư vấn mua hàng

Hotline: 0937567120

PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA

Mã sản phẩm: PCT-1200/5A

Giá:Liên hệ

Lượt xem: 251
Số lượng:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình Luận

Sản phẩm liên quan

PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA

PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA

PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA

Liên hệ

PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA

PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA

Liên hệ

PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA 3

PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA 3

Liên hệ

PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA

PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA

Liên hệ

Mạch chuyển dòng Ampe 4 vị trí 64x79

Mạch chuyển dòng Ampe 4 vị trí 64x79

Liên hệ

Mạch chuyển dòng Volt 7 vị trí 64x79

Mạch chuyển dòng Volt 7 vị trí 64x79

Liên hệ

Mạch chuyển dòng Volt 7 vị trí 48x60

Mạch chuyển dòng Volt 7 vị trí 48x60

Liên hệ

Mạch chuyển dòng Ampe 4 vị trí 48x60

Mạch chuyển dòng Ampe 4 vị trí 48x60

Liên hệ

ĐỒNG HỒ COS Ø 96x96

ĐỒNG HỒ COS Ø 96x96

Liên hệ

Đồng hồ công suất KW 72x72

Đồng hồ công suất KW 72x72

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt, AC 72x72

Đồng hồ đo Volt, AC 72x72

Liên hệ

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72 Trực tiếp

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72 Trực tiếp

Liên hệ

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Đồng hồ đo Ampe AC 72x72

Liên hệ

MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 800/5A; CL. 1; 15VA

MCT 800/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 600/5A; CL. 1; 15VA

MCT 600/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 500/5A; CL. 1; 15VA

MCT 500/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 400/5A; CL. 1; 15VA

MCT 400/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 300/5A; CL. 1; 15VA

MCT 300/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 250/5A; CL. 1; 15VA

MCT 250/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 200/5A; CL. 1; 15VA

MCT 200/5A; CL. 1; 15VA

Liên hệ

MCT 600/5A; CL. 1; 10VA

MCT 600/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 500/5A; CL. 1; 10VA

MCT 500/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 400/5A; CL. 1; 10VA

MCT 400/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 300/5A; CL. 1; 10VA

MCT 300/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 250/5A; CL. 1; 10VA

MCT 250/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 200/5A; CL. 1; 10VA

MCT 200/5A; CL. 1; 10VA

Liên hệ

MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 200/5A; CL. 1; 5VA

MCT 200/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 150/5A; CL. 1; 5VA

MCT 150/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 100/5A; CL. 1; 5VA

MCT 100/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 75/5A; CL. 3; 5VA

MCT 75/5A; CL. 3; 5VA

Liên hệ

MCT 50/5A; CL. 3; 5VA

MCT 50/5A; CL. 3; 5VA

Liên hệ

MCT 75/5A; CL. 1; 5VA

MCT 75/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

MCT 50/5A; CL. 1; 5VA

MCT 50/5A; CL. 1; 5VA

Liên hệ

Đồng hồ công suất KW 96x96

Đồng hồ công suất KW 96x96

Liên hệ

Đồng hồ đo Volt,  AC 96x96

Đồng hồ đo Volt, AC 96x96

Liên hệ

Đồng hồ đo Ampe AC 96x96

Đồng hồ đo Ampe AC 96x96

Liên hệ

Chat Face
Chat Zalo